21 gigantische borden met 3 Pajotse B’s

PAJOTTENLAND  – Er komen 21 grote toeristische borden op gewestwegen op de grenzen van 7 Pajotse gemeenten. De gemeenten die samen werken binnen het werkgebied van Pajottenland+ willen daarmee een economisch rendement halen uit de promotie van de streek.

Streekidentiteit, recreatief toerisme en plattelandseconomie met Bruegel, de Pajotse ‘huisschilder’, de Brabantse trekpaarden, onze boerenpaarden en Bier, onze lambiekbieren. Het Pajottenland wil de toerist en recreant verwelkomen via toeristische borden.

Sedert Pajottenland+ in 2003 startte met de Leaderwerking vormde de plattelandseconomie een belangrijk onderdeel van de werking. Niet voor niets staat Leader voor ‘Liaisons Entre Actions du Développement de l’ Economie Rurale’. In de meer dan tien voorbije jaren is er aandacht geweest voor deze economie: de landbouwsector, de Pajotse producten en de recreatieve-toeristische troeven van de streek werden in de kijker gezet.

Boerenpaarden, Bruegel, bieren

Pajottenland+voorzitter Michel Doomst: ‘’Twee jaar geleden werd besloten om extra focus te leggen bij de 3 B’s. Eigenlijk is de reden evident. Het zijn 3 USP’s, voor de marketeer en de economist: ‘unique selling products’. Voor wie niet vertrouwd is met deze materie: het zijn zaken die enkel hier te vinden zijn. En mogen we voor een keer chauvinistisch zijn… De boerenpaarden worden wereldwijd gelinkt aan Vollezele. Bruegel vereeuwigde het kerkje in Sint-Anna-Pede en een aantal Pajotse landschappen. En tenslotte de lambiekbieren uit Pajottenland en Zennevallei worden nergens anders geproduceerd’’.          

‘’Wel, het is de bedoeling dat deze 3 B’s in de toekomst nog meer economische kansen opleveren voor onze streek. Daarom staan ze op het nieuwe toeristische bord, met op de achtergrond nog een aantrekkingspunt: het landschap. We danken onze huisfotograaf Luc Bohez voor de gepaste foto’s, en Koen Pierreux voor de Bruegeltekening anno 2015. Er komen 21 borden aan de grenzen van de zeven Pajottenland+gemeenten. De borden zijn gefinancierd via Leader en kosten 26.600 euro. De zeven gemeenten betalen samen 4.000 euro als bijdrage’’, vertelt coördinator Jos Huwaert. ‘’Laat ons wel duidelijk zijn: we willen geen Pajottenland uit de tijd van Bruegel, maar we werken naar een hedendaags Pajottenland met 3 B’s die je beleeft als recreant uit de 21ste eeuw’’.

Borden Toerisme Vlaanderen

Vorig jaar plaatste het Vlaams Gewest nieuwe streekborden langs de snelwegen. Enkele Pajotse burgemeesters hebben toen hard moeten lobbyen om naast de vermelding “Groene Gordel”, ook de streeknaam Pajottenland op de borden te laten verschijnen.

Breugel 2019

‘’Met de borden willen we de bezoekers en het doorrijdend verkeer duidelijk maken waar het Pajottenland ligt. Momenteel is de naam bekend, maar de ligging en de inhoud moeten we meer communiceren. Nu de nieuwe Leaderperiode 2014-2020 is opgestart, kan het Pajottenland nieuwe projecten uitwerken, de streekidentiteit is een van de drie gekozen thema’s. De 3 B’s zal je nog zien terugkomen. Zo bereiden we op dit ogenblik, samen met een aantal andere regiopartners, een project voor om rond Bruegel te werken vanaf 2019. In dat jaar is onze beroemde schilder 450 jaar overleden. Dit wordt een project waar het volledige Pajottenland en de Zennevallei bij wordt betrokken’’, besluit Michel Doomst.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?