1 September in het Sint-Catharinacollege in Galmaarden

Wij kozen dit jaar niet voor een specifiek thema, maar zullen in de loop van het schooljaar wel een aantal projecten uitwerken die we dan met heel de school zullen aanpakken. Zo starten we volgende week reeds ons project rond afval. 

"Bij een nieuw schooljaar worden steeds afspraken herhaald. Dit jaar willen we de afspraken rond hoe we met afval omgaan extra in de kijker zetten. Daarom starten we op 11 september met ons project ‘Doe alsof je thuis bent, gooi je afval niet op de grond’.

Hoewel het niet gemakkelijk is, willen we graag gaan naar een school met zo weinig mogelijk of zelfs geen afval. Tenslotte is dit nog steeds beter dan afval produceren. Maar het afval is er wel en daarom willen we met het afval dat er dan toch is, creatief aan de slag.

We organiseren een klasoverschrijdende muzische namiddag waar klein en groot samen zullen werken en knutselen. Dus we moeten niet op zoek naar dat afval, maar brengen wat we thuis liggen hebben mee om dingen een 2e leven te geven. Bijvoorbeeld met plastieken flessen maken we bloempotjes en vrolijken onze school zo op.

Glas is het beste alternatief voor brik en plastieken fles. Toch gaan we hiermee niet aan de slag omwille van het statiegeld en de veiligheid van de kinderen. "

Daarnaast zullen we in november ook nog een project doen rond hygiëne en het ik-zijn. Naast klasoverschrijdende activiteiten zullen we in elke klas op eigen niveau werken rond dit project.

Omdat we geen jaarthema hebben, werd er geen gezamenlijke opener voorzien. Wat niet wil zeggen dat we er geen feestelijke dag van gemaakt hebben.   De speelplaats werd versierd door het oudercomité en alle juffen en meester waren paraat om de kinderen 's morgens te ontvangen.

Na twee maanden was het dan ook een blij weerzien met de juffen en meester en vooral met de klasgenootjes! Nadat die eerste schoolbel van het nieuwe schooljaar geluid had, gingen we dan naar de klas en werd er naast het maken van de eerste afspraken, zeker ook tijd gemaakt voor leuke spelletjes.

En natuurlijk niet te vergeten, de jaarlijkse afspraak met de ijskar op het einde van de dag! Wij zijn klaar voor alweer een spetterend schooljaar vol vriendschap!

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?