"1,6 miljoen euro investeringen in nieuwe rioleringen in Herne"

HERNE - In Herne wordt een nieuwe riolering aangelegd in de Leenstraat, de Lindestraat en de Hekstraat (tot Waardestraat), over een totale lengte van 2.460 meter. Het betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waardoor het regenwater wordt afgekoppeld van het rioleringsstelsel en het nodeloos zuiveren ervan wordt vermeden. In totaal zullen de woningen van 212 inwoners op dit nieuwe tracé worden aangesloten. Minister Schauvliege investeert ruim 1,6 miljoen euro in dit rioleringsproject.

Lang verwacht

Voor Herne is deze mededeling heel goed nieuws. “We hopen dat de werken zo snel mogelijk kunnen uitgevoerd worden. De Leenstraat is in een slechte toestand en we hebben de herstelling uitgesteld omdat we wisten dat de rioleringswerken er aan kwamen”, zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). De werken zouden uitgevoerd worden in 2018.

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde zopas het eerste ‘Kwartaalprogramma 2017’ goed. Met dit programma wil de minister de noodzakelijke uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur ondersteunen. Niet alleen voor de waterzuivering en de verbetering van de waterkwaliteit, maar bijvoorbeeld ook bij overvloedige neerslag bewijst een goed onderhouden rioleringsstelsel immers zijn nut. Er werden 29 projecten geselecteerd voor een totaal te investeren bedrag van 55 miljoen euro.

De inzameling van het afvalwater is een taak van de gemeentelijke rioolbeheerder. Die is verantwoordelijk voor de (her)aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke rioleringen waarlangs het afvalwater vervolgens wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast kan de rioolbeheerder ook instaan voor de aanleg en het onderhoud van individuele waterzuiveringsinstallaties bij particulieren. Het onderhoud en de aanleg van gemeentelijke rioleringen en individuele waterzuiveringsinstallaties kosten echter handenvol geld. Daarom voorziet minister Schauvliege hiervoor een financiële ondersteuning.

Joke Schauvliege: “De kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen is sterk verbeterd, onder meer door de verdere uitbouw van ons rioleringsstelsel waarop vandaag meer dan 80% van de Vlaamse gezinnen is aangesloten. Daarom blijf ik, in budgettair moeilijke tijden, grote inspanningen leveren om op een kostenefficiënte manier nog meer water te zuiveren. Via deze investering wil ik de gemeente Herne ondersteunen bij haar opdracht om dergelijke werken uit te voeren”.

Foto © Google Maps


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?