Zwerfvuilactieplan kan beter volgens N-VA

De CD&V-meerderheid keurde in de gemeenteraad van 27 maart 2018 het zwerfvuilactieplan goed. Oppositiepartij N-VA sluit zich hier niet geheel bij aan.

N-VA heeft zich onthouden bij de stemming. “Het klopt dat de gemeente financieel uitgedaagd wordt door het opkuisen van zwerfvuil. Ondanks verplicht statiegeld te heffen op blikjes en plastic flessen wordt dit probleem structureel niet aangepakt”, zegt bestuurslid Henk Goegebuer (N-VA).

Volgens N-VA is de beste oplossing om het probleem bij de bron aan te pakken: de vervuiler moet betalen. Goegebuer meent dat er al een goed inzamelsysteem bestaat: dat van de blauwe PMD-zak. “Dit zou kunnen worden uitgebreid naar gelijkaardige vormen van verpakking: botervlootjes, yoghurtpotjes,…”

Hij stelt zich vragen bij het gevolg dat de heffing van het statiegeld op blikjes zal teweegbrengen. PMD zou door de consument naar een verzamelpunt, zoals een winkel, moeten worden gebracht en zou zo ook verdwijnen uit de blauwe zak. “Het is maar de vraag of dit het gedrag van mensen, die deze blikjes en flessen nu weggooien, echt zal wijzigen."

"Dit plan vereist plaats en discipline, wat niet aan iedereen gegeven is."

“De brave burger die dit afval verzamelt in de blauwe PMD-zak, moet nu bovendien ook een meerprijs betalen voor zijn product in een blikje of in een (plastic)fles. Die wordt dan verplicht correct te verzamelen om die meerprijs te kunnen recupereren. Dit vereist plaats en discipline, wat niet aan iedereen gegeven is”, vertelt Goegebuer.

N-VA ziet daarom liever meer verantwoordelijkheid op de schouders van zowel de goed sorterende en recyclerende consument, als die van de producent. De producent moet volgens de partij verplicht worden om de opruiming van hun producten te organiseren of te financieren. “Er kan worden ingezet op een promotie- en merkenbeleid waardoor de consument spontaan duurzaamheid gaat associëren met hun product en dus duurzaam gaat consumeren. Om een duur woord te gebruiken: ‘responsabilisering’”, aldus het bestuurslid.

Volgens het Vlaamse regeerakkoord van 2014 zou er een impactanalyse gemaakt worden van de invoering van statiegeld op plastic flessen en blik. “Het resultaat hiervan laat, door de bevoegde CD&V-minister, op zich wachten. Hierdoor is stemming hierover in de gemeente nog wat voorbarig”, zegt Goegebuer, “Bovendien overstijgt de aanpak van zwerfvuil, en de eventuele bijkomende invoering van statiegeld op (plastic)flessen en blik, onze grenzen zodat dit ook Europees benaderd moet worden.”

Een onthouding van N-VA dus. Volgens de partij betekent dit niet dat ze er tegen zijn. Wel dat een structurele totaalaanpak meer zal doen aan het zwerfvuil en het milieu, dan een gedeeltelijke oplossing waarvan het resultaat niet zeker is.

Gemeenteraadslid Kurt Penninck (CD&V) reageert verbolgen: “Deze drankverpakkingen zorgen voor veel schade aan de natuur en het milieu en kosten ons bovendien handen vol geld om ze op te ruimen. Erger nog, verdwaalde blikjes die in de weiden en akkers terechtkomen raken bij het maaien en hakselen van het gras versplinterd en komen als moordwapens in het voeder van onze koeien. Koeien die het noodlot schuldig zijn en splinters mee op eten krijgen inwendige bloedingen met vaak een trage en pijnlijke dood tot gevolg.”

"Blijkbaar is N-VA een groene partij tot het iets gaat kosten."

Hij wijst met de vinger naar N-VA die volgens hem geen standpunt durft in te nemen. “Hun argumenten zijn mooi voorgekauwd door hun partijgenoten op Vlaams niveau. Vorige week was in de kranten te lezen dat N-VA zijn veto stelt tegen statiegeld omdat daar volgens hen een prijskaartje tegenover staat. Zo dansen ze alleen maar meer naar de pijpen van de verpakkingsindustrie. Wie betaalt echter de gemeentearbeiders als die zwerfvuil opruimen? De belastingbetaler, zelfs diegene die niets uit blik of PET fles drinkt”, aldus Penninck.

“Blijkbaar is N-VA een groene partij tot het iets gaat kosten”, gaat hij verder, “Ik heb daar een woord voor: hypocriete politiek. Minister Ben Weyts is altijd zo bezorgd om het dierenwelzijn maar nu hoor ik hem niet. Het baart me zorgen dat de N-VA het advies van de milieuraad naast zich neerlegt, terwijl ze o zo graag naar de mening van de bevolking en adviesraden luisteren”, aldus Penninck, die meent dat statiegeld de enige manier is om zwerfvuil tegen te gaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?