Zuiveringsinstallatie moet gescheiden afvalwater zuiveren

Aquafin wil in de toekomst alle afvalwater gescheiden kunnen zuiveren zodat waterlopen en rivieren opnieuw proper kunnen worden. Het bedrijf plant daarom in Mazenzele (Opwijk) grootscheepse werken. Het huishoudelijk afvalwater van 1.500 gezinnen wordt gescheiden en zal worden afgevoerd naar een nog te bouwen waterzuiveringsinstallatie. De vergunning voor de werken hangt uit. Vermoedelijk starten de werken in 2018.

Gescheiden rioleringsstelsel

Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel voorzien vanaf de Heerbaan en het Kruiskensveld langs de Rauwakker door het Dorp en de Dries. De buizen komen 1,5 tot 4,5 meter onder het grondoppervlak. Het regenwater komt terecht in de beken en grachten. Het overige afvalwater wordt afgevoerd naar een nog te bouwen zuiveringsinstallatie op de Plumes-site in de Mazelkouter (of Regenwortel). Op de Plumes-site bracht de groothandel in pluimen hun afval onder. Plumes verhuisde naar Asse en de site - die door bos omgeven is - verloederde. De gemeente Opwijk kocht de grond aan en stelt deze ter beschikking voor het waterzuiveringsstation (RWZI Regenwortel). 

Vervolg van het project

Ook in de Langeveldstraat en Langeveldweg in Droeshout (Opwijk) zal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. Het afvalwater zal door middel van een pompstation naar de nieuwe collector Regenwortel worden doorgepompt. "Alle woningen langs het nieuwe rioleringsstelsel moeten het regenwater afkoppelen van de riolering.", zegt projectmanager Thierry Adriaensens. "Een afkoppelingsdeskundige zal hen tijdens de zomermaanden adviseren. De kosten zijn voor de bewoners zelf. De gemeente komt tussen voor een bedrag van 1000 euro." aldus Adriaensens.

Start werken

De vergunningen voor de werken zijn afgeleverd en hangen op dit ogenblik uit. "Vermoedelijk zullen we dus kunnen starten begin 2018. De hinder zal zoveel mogelijk worden beperkt. Voor de werken effectief van start gaan, gebeurt er op sommige plaatsen ook een archeologisch onderzoek.", besluit de projectmanager van Aquafin.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?