Zonnepanelen voor Provinciehuis en PIVO-site

De raad van de provincie Vlaams-Brabant besliste om een bestek uit te schrijven voor de plaatsing van zonnepanelen op de daken van twee loodsen op de PIVO-site in Asse. Het elektriciteitsverbruik van De PIVO-site zal op deze manier grotendeels gedekt worden door hernieuwbare energie. Ook op het provinciehuis in Leuven komen zonnepanelen.

"We hebben de ambitie om tegen 2040 te wonen, te werken en te leven in een klimaatneutrale provincie," zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. "Eén van de manieren om onze ambitie waar te maken is inzetten op hernieuwbare energie. Met ons eigen energiebeleid willen we tegen 2019 20% minder energie verbruiken, 55% minder CO2 uitstoten en streven naar 20% hernieuwbare energie."

Naar aanleiding van een potentieelstudie en de energiekansenkaart moet de provincie in eerste instantie in zetten op hernieuwbare energie op de eigen sites. De prioriteit moet hierbij gaan naar de plaatsing van fotovoltaïsche panelen.

"Als overheid moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Daarom gaan we zonnepanelen in verschillende fasen plaatsen op de provinciale gebouwen. We beginnen met het Provinciehuis in Leuven en de PIVO-site in Asse," zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

In het Provinciehuis van Leuven komen er zonnepanelen op het dak van het laaggebouw, goed voor een vermogen van 147 kWp. Op de PIVO-site worden er zonnepanelen geplaatst op de daken van de loodsen 68 en 99, beide goed voor een vermogen van 119,4 kWp.

"Met de plaatsing van deze zonnepanelen gaan we uit van een maximaal eigen verbruik van opgewekte energie. In het PIVO wordt hiermee het elektriciteitsverbruik voor een groot deel van het jaar voor 100% gedekt," besluit gedeputeerde Ann Schevenels.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?