Zijn er bezwaren tegen nieuwe straatnaam 'Kloppershof'?

De gemeenteraad heeft in de recentste zitting beslist om een nieuwe straatnaam toe te kennen voor het gedeelte tussen de Broekstraat en het Leireken.

Volgende straatnaam word voorgesteld: Kloppershof.

Het dossier ligt ter inzage van de bevolking in het gemeentehuis (GAC I), Marktstraat 55, 1745 Opwijk, Dienst Burgerzaken, waar iedereen er kennis kan van nemen vanaf heden tot 27 maart 2020 om 11 uur.

Al wie enige opmerking of bezwaar heeft tegen deze nieuwe straatnaam, wordt verzocht deze schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen – Ringlaan 20 te 1745 Opwijk, in te dienen binnen voormelde termijn. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?