Zieke egels zijn besmet met gevaarlijke bacterie

Egels die de jongste weken werden binnen gebracht in opvangcentra zijn besmet met een niet ongevaarlijke bacterie. Wie egels aantreft en verzorgt neemt best voorzorgsmaatregelen.

Dierenopvangcentra werden overstelpt door egels die etterende verwondingen aan hun poten vertoonden. Het Agentschap Natuur en Bos startte in samenwerking met het Vogelopvangcentrum van Geraardsbergen en Merelbeke en professor An Martel van UGent een eerste onderzoek naar de oorzaak van de letsels en sterfte van egels.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek van An Martel blijkt dat de ziekteverwerker Corynebacterie Ulcerans werd aangetroffen in de verwondingen van de onderzochte egels. Er wordt verder onderzocht of er geen andere onderliggende oorzaken zijn, die dit uitlokken. Het team van An Martel onderzoekt ook welke de meest aangewezen behandeling is, maar dat zal nog tijd vragen.

De gevonden bacterie kan overgedragen worden op mensen en difterie veroorzaken. Dat risico is eerder klein omdat de bevolking gevaccineerd is tegen difterie. Toch worden de dierenopvangcentra aangeraden voorzichtig te zijn. Iedereen die in contact komt met egels moet correct gevaccineerd zijn tegen difterie. Mensen met een verzwakte weerstand moeten contact met egels vermijden.
Wie ziekteverschijnselen zoals huidletsels na contact met egels vertoont, moet de huisarts raadplegen. Bij het verzorgen van egels en het reinigen van hun verblijf moeten handschoenen gedragen worden en moeten de handen na contact grondig gereinigd en ontsmet worden. Ook de bakken waarin egels vervoerd worden, evenals drink- en voederbakjes moeten regelmatig gereinigd en ontsmet worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?