Zes weken renovatiewerken aan landingsbaan van luchthaven Zaventem

Na de grondige renovatiewerken van banen 25L/07R in 2015 en 01/19 in 2016, renoveert Brussels Airport Company sinds gisteren en nog tot 23 augustus 2020 baan 25R/07L.

24 jaar na de vorige renovatiewerken op deze baan, in 1996, moet de volledige baan dicht om gerenoveerd te worden, zodat het veilig landen en opstijgen van vliegtuigen gegarandeerd blijft.

Door de sluiting van deze baan is het baangebruik tijdens de werkzaamheden op Brussels Airport anders dan in normale omstandigheden. Om de sluiting van de baan en de impact van deze werken in de tijd te beperken wordt er 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt.

De werkzaamheden

De bovenste asfaltlagen worden afgefreesd en opnieuw aangelegd over bijna de volledige oppervlakte van de baan (3,3km bij 45m). Dit vormt het belangrijkste en ook het meest ingrijpend onderdeel van deze renovatie. Aangezien alle verharding gerenoveerd wordt, moet ook het bebakeningssyteem van de baan, inclusief alle bekabeling, vervangen worden. Op plaatsen waar dit nu nog niet het geval is, wordt deze bebakening vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Ten slotte wordt ook de afwatering opnieuw aangelegd d.m.v. nieuwe goten en rioleringsbuizen.

Deze werken zorgen ervoor dat de levensduur van de baan met minstens 15 jaar verlengd wordt en werken van deze omvang niet meer nodig zijn in de komende jaren. Bovendien wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere werken uit te voeren en sluitingen van de baan op latere tijdstippen te vermijden. Het betreft werken aan de bekabeling van het hoogspannings- en datanetwerk, aan de palen van het bebakeningssysteem en herstellingen aan grasvelden.

Voorafgaand aan de renovatie en sluiting van de baan moeten er voorbereidende bebakeningswerken gebeuren waar banen 25R en 19 elkaar kruisen.

Baangebruik tijdens de werken

Als gevolg van de werken zal het baangebruik op Brussels Airport anders zijn dan in normale omstandigheden. Informatie over het real-time baangebruik is altijd terug te vinden op www.batc.be.

Tijdens de werken zal het baangebruik bepaald worden door luchtverkeersleider skeyes op basis van verschillende parameters, zoals o.a. het preferentieel baangebruik dat door de federale overheid bepaald wordt, de beschikbaarheid van vertrek- en landingsbanen en van de taxiwegen, de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit. De veiligheid van het luchtverkeer krijgt daarbij altijd absolute voorrang. Daarnaast streven we ernaar om vertragingen voor passagiers zo veel mogelijk te vermijden.

Renovatie

De renovatie duurt zes weken en loopt van maandag 13 juli tot zondag 23 augustus 2020 waarbij baan 25R/07L volledig gesloten is, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dit betekent dat deze baan niet beschikbaar is voor vertrekken of landingen.

Daarom wordt er een alternatieve configuratie voor het baangebruik gekozen. Indien de eerder aangehaalde parameters het toelaten, wordt baan 19 meestal gebruikt voor vertrekken en landingen, zoals hieronder weergegeven.

Enkele kerncijfers

Asfaltlagen

  • Te renoveren deel van baan 25R/07L: 3,3km op 45m
  • Baan en taxiwegen samen: 270.000 m² (40 voetbalvelden)

Afwatering

  • 7.400m afwateringsgoten
  • 1.400m nieuwe rioleringsbuizen

Lichtbakens

  • 1.000 voor de start- en landingsbaan + 1.000 voor de taxibanen
  • Alle taxibaanbakens worden LED
  • 320km bekabeling
  • 31km zaagsnedes
  • 10km greppels
  • 290 transformatorputten

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?