Zennebrug is open

De Zennebrug is vandaag plechtig geopend en ingewandeld. De Zennebrug werd door de stad Halle gebouwd en verving de weinig zichtbare brug over de Zenne op de René Deboecklaan. De nieuwe Zennebrug zal later aansluiten op de Zuidbrug, die nog volop wordt gebouwd. Door de opening van de Zennebrug kan nu vanaf het Bevrijdingsplein de Suikerkaai bereikt worden.

Burgemeester Marc Snoeck vertelt de lange weg die is afgelegd tot de opening van de Zuidbrug. “Vandaag, met de officiële opening van deze Zennebrug voegen we een nieuw hoofdstuk bij aan het grote boek met als titel “Protocol tussen stad Halle en Waterwegen en Zeekanaal inzake de opwaardering van het kanaal naar Charleroi op het grondgebied van de stad Halle”.  Dit grote boek met deze lange titel is immers onze houvast, onze bijbel als het ware die heel dit proces kleine en grote stappen vorm geeft.” 

“Van deze gelegenheid wil ik dan ook  graag gebruik maken om  zeer bondig even terug te blikken op de ontstaansgeschiedenis van dit verhaal :

- Op 14 oktober 2009 werd tussen de stad Halle en de nv Waterwegen en Zeekanaal een afsprakennota ondertekend over de aanpak van de modernisering van het kanaal Brussel-Charleroi.  Hier werd onder meer voorzien dat de nv Waterwegen en Zeekanaal een streefbeeldstudie zou uitvoeren, samen met een studie over de technische en financiële haalbaarheid.

- Op 28 januari 2014 werd het ontwerpstreefbeeld van het kanaal goedgekeurd door de gemeenteraad.   Op basis van dit document werden er gesprekken opgestart met de Vlaamse Waterweg die uiteindelijk resulteerde in een protocolovereenkomst dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 april 2014

Tussen de eerste afsprakennota en de officiële opening van de Zennebrug, als onderdeel van de Zuidbrug, zijn ondertussen een kleine 12 jaar verstreken.  Hoe belangrijk deze Zennebrug met de gerealiseerde afslag naar de suikerkaai voor de verkeersafwikkeling voor onze stad ook mogen zijn; we mogen niet vergeten dat we enige tijd geleden reeds een even belangrijke horde hebben genomen met het openstellen van de Klarabrug, die we toen nog de Sint-Annabrug noemde.  Hoewel we deze brug spijtig genoeg niet officieel hebben kunnen openen wegens de gekende coronamaatregelen, is deze realisatie een even belangrijke stap in het kader van een betere verbinding tussen boven- en benedenstad.  Ik wil trouwens van dit moment graag gebruik maken om de Vlaamse Waterweg en ingenieur Olivier Devriese in het bijzonder te danken voor de voortreffelijke en mooi ogende uitvoering van deze belangrijke brug voor de zwakke weggebruiker in het algemeen en voor de talrijke schoolgaande jeugd die nu op een veilige manier hun school kunnen bereiken.  Door deze brug niet de officiële start te kunnen geven die ze verdient, lijkt het wel een faits-divers.  Hoewel honderden Hallenaren, drukkingsgroepen en praktisch alle verkiezingsprogramma’s van alle lokale politieke partijen gedurende vele jaren een smeekbede hielden voor deze verbindingsweg, lijkt het nu soms wel of deze spiksplinternieuwe brug er altijd heeft gelegen.  Het geheugen is soms kort en het leek me dus niet onbelangrijk om van deze gelegenheid gebruik te maken om het even op te frissen.

Het werk is natuurlijk nog niet af.  Twee bruggen liggen er reeds; we hebben echter nog drie bruggen te gaan.  De Zuidbrug ligt er reeds, maar we kunnen er nog niet over rijden.  De Bospoortbrug en de Nederhembrug liggen klaar op de tekentafel en we kijken natuurlijk vol verwachtingen uit naar de realisatie ervan.  We hebben natuurlijk ook nog geen nieuwe sluizencomplexen, geen nieuwe Zenneduiker, geen nieuwe Graan- en Willamekaai, geen opengelegde Zenne en de binnenscheepvaart met grotere containers is natuurlijk vandaag nog niet mogelijk.  Maar ik ben er wel van overtuigd dat er in Halle niet veel non-believers meer rondlopen.  Er blijven er natuurlijk altijd nog wel enkele over.  Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog altijd mensen die denken dat de aarde plat is en dat we nog nooit geland zijn op de maan.

Ondertussen ploegen we met zijn allen verder en maken we onze stad beter, mooier en veiliger.

Graag wil ik in naam van het ganse stadsbestuur dan ook iedereen van harte danken die gedurende al die jaren de hand aan de ploeg heeft gehouden.  De mensen van de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij, de architecten, de studiebureaus, de ingenieurs en de bekwame personeelsleden van Herbosch-Kiere, al onze medewerkers van de stad, en al degenen die ik zou vergeten zijn een grote dankuwel voor jullie inzet, werkkracht en toewijding.  Uiteraard ook een grote dank aan Johan Servé die als schepen van openbare werken, altijd mee zijn schouders onder dit immense project heeft gezet.

Nogmaals ook een grote dankuwel aan mijn voorganger, ere-burgemeester Dirk Pieters.  Er moeten immers altijd kathedraaldenkers zijn en bij het aanvatten van een grote lange mars moeten er altijd mensen zijn die de eerste stap zetten.”, aldus de burgemeester.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?