'Zeg het eens' : participatieavonden in Galmaarden

Het bestuur van Galmaarden wil beleidsmatig inzetten op een nieuwe participatieve aanpak. Dit zal ook meteen toegepast worden bij de opmaak van het meerjarenplan. Voor het bestuur is het belangrijk dat ook de inwoners meedenken en meebouwen aan het Galmaarden van morgen.

Daarom zijn ze in juli gestart met het burgerparticipatieproject ‘Zeg het eens’. Er zijn al een aantal initiatieven achter de rug en eind september worden de inwoners uitgenodigd op één van de participatieavonden.

Op dinsdag 2 juli werden weer een heleboel 60-plussers verwelkomd op het dorpsrestaurant. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 60-plussers een vragenlijst te laten invullen om zo ook hun noden en wensen in kaart te brengen. 160 senioren vulden de vragenlijst in.

Tijdens de doortocht van de Ronde van Frankrijk konden aanwezigen op het Marktplein aan de hand van bierviltjes hun mening geven over wat ze Galmaarden toewensen en over wat de voorbije jaren hun een kater bezorgde. Zo’n 120 inwoners vulden een bierviltje in en deponeerden deze in de stembus.

Er werd tevens gebruik gemaakt van de Facebookpagina om aan de hand van polls enkele onderwerpen te bevragen, gaande van de locatie van Zomaar een Zomeravond tot de datum voor het organiseren van de jaarlijkse garageverkoop.

Tot slot hebben de organisatoren tijdens de Superkindjesdag ook aan de aanwezige kinderen gevraagd om hun stem uit te brengen op hun favoriete speeltuinopstelling. Dit werd zeer warm onthaald. Alle kinderen hadden al snel hun stem komen indienen. Aan de hand van het resultaat zullen er gerichte offertes opgevraagd worden.

“In september staat er ook nog heel wat voor de deur”, aldus Lesley Vermeir van de dienst Communicatie. “Zo zullen er binnenkort digitaal evaluatieformulieren verstuurd worden naar de ouders die hun kinderen hebben ingeschreven voor een sportkamp of voor het speelplein. Zo kunnen we onze dienstverlening op deze manier ook optimaliseren. En dan organiseren we eind september ook nog 3 participatieavonden. Per participatieavond worden er drie thema’s besproken. Er wordt gewerkt met een doorschuifsysteem zodat de inwoner een mening kan geven over alle thema’s. We rekenen hier op 30-45 minuten per thema. Onze inwoners krijgen op deze manier de kans om aan de voorbereiding van het meerjarenplan mee te werken”.

De eerste avond gaat door in Tollembeek op woensdag 25 september (19.30 uur – zaal Willem Tell). Hier worden volgende thema’s aangekaart: Natuur, milieu & energie - Ruimte & infrastructuur - Wonen & Woonomgeving.

De volgende avond gaat door in het Baljuwhuis in Galmaarden, op donderdag 26 september eveneens om 19.30 uur. Hier komen volgende thema’s aan bod: Cultuur & vrije tijd - Onderwijs & vorming - Welzijn

Maandag 30 september gaat de laatste participatieavond door om 19.30 uur in het sportcomplex van SKO Vollezele. Hier worden volgende thema’s besproken: Mobiliteit - Dienstverlening - Ondernemen & werken.

Inwoners kunnen zich voor één of meerdere gespreksavonden inschrijven via inschrijvingsformulieren aan het loket van het gemeentehuis, van het Sociaal Huis en van de bibliotheek. Ze kunnen zich ook via onze website inschrijven. Inschrijven kan tot 19 september 2019.

Uit de informatie verzameld tijdens de gespreksavonden zal het bestuur, binnen de budgettaire mogelijkheden, weloverwogen keuzes kunnen maken in het meerjarenplan.

Maar daar stopt het niet. In het najaar zullen opnieuw de adviesraden  samengesteld worden. Het bestuur zal hiervoor nogmaals een oproep moeten doen via het gemeentelijk infoblad en via de website en Facebookpagina aangezien een eerste oproep niet voor alle raden voldoende kandidaten heeft opgeleverd. Dit alles met het oog op de opmaak en evaluatie van de meerjarenplanning.

“We gaan niet enkel een beroep doen op onze inwoners en adviesraden voor de opmaak van het meerjarenplan, maar ook voor de evaluatie ervan”, vervolgt Lesley. “In het voorjaar van 2020 zullen we vragenrondes houden om het meerjarenplan te evalueren. Daarnaast zullen we ook een inwonerspanel trachten op te richten; een groep van inwoners (representatief samengesteld) waaraan drie tot vier keer per jaar vragen worden gesteld over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. Via het inwonerspanel doen we niet louter aan bevraging van de inwoners; we plaatsen ze in de rol van adviseur. Zo komen we ook de meningen en adviezen te weten van de “stille” meerderheid in onze gemeente. We werken hiervoor samen met een extern onderzoeks- en adviesbureau.

In het najaar volgt hier meer info over.

Op de website vind je ook alle info: https://galmaarden.be/nieuws/participatieavonden-in-galmaarden--tollembeek-en-vollezele.aspx en https://galmaarden.be/nieuws/zeg-het-eens-burgerparticipatieproject-in-galmaarden.aspx

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?