Zacht weer gunstig voor werken aan station van Liedekerke

LIEDEKERKE - De herinrichtingswerken aan de Liedekerkse stationsomgeving lijken mede dankzij de gunstige weerstomstandigheden op schema te zitten. Een korte stand van zaken.

Werkzaamheden resterende armen en bypass rotonde (fase B)
Vanaf 13 januari is de aannemer gestart met de werkzaamheden van fase B. De opbraakwerken werden reeds uitgevoerd en de aannemer is momenteel bezig met de aanleg van de nieuwe riolering. Daarna zullen de funderings- en verhardingswerken uitgevoerd worden in deze zone.
 
Werken Affligemstraat
Begin februari zal de aannemer ook starten met de werken aan de kant van de oneven huisnummers in de  Affligemstraat tussen de nieuwe rotonde en de spoorwegen (fase C). Het verkeer in de Affligemstraat zal vanaf dan rijden op de ventweg aan de kant van de even huisnummers (zie plan bovenaan deze nieuwsbrief). De betalende parkeerplaatsen langs de ventweg zullen vanaf dan wegvallen. Daarom zullen er langs de ventweg langsparkeerplaatsen worden voorzien voor de bewoners en de handelaars. Zo zal er een blauwe zone ingevoerd worden en zal er voor deze parkeerplaatsen een maximum parkeertijd van 2uur geleden. Deze blauwe zone zal geldig zijn  van maandag tot en met vrijdag tussen 9u00 en 18u00.
De werkzaamheden in deze fasen zullen duren tot mei 2014.
 
Ecobrug
Door de gunstige weersomstandigheden heeft de aannemer nog voor het kerstverlof de beton van het brugdek kunnen storten. Hierdoor kon reeds vanaf 20 januari gestart worden met het ontkisten van het brugdek. Zodra deze werken zijn afgerond, zal de aannemer deze werfzone opkuisen en zullen de werken aan de Ecobrug voor een bepaalde tijd stil liggen tot de realisatie van fase K (aanleg nieuwe verbinding Affligemsestraat).
 
Werken afbraak oud stationsgebouw
De afbraakwerken van het oud stationsgebouw zullen starten eind februari en zullen twee weken in beslag nemen. De betalende parkeerplaatsen langs de spoorweg zullen tijdens de afbraakwerken steeds bereikbaar blijven. Deze werken zullen eveneens geen invloed hebben op de voetgangers en het doorgaand verkeer.
 
Werken nutsmaatschappijen
De nutsmaatschappijen zijn volop bezig met het vernieuwen van hun leidingen in de Affligemstraat, dit tussen de nieuwe rotonde en de Stationstraat. Als deze werken afgerond zijn, zullen de nutsmaatschappijen vervolgens hun leidingen vernieuwen in het overige deel van de Affligemstraat en de Stationstraat zelf. Deze werken zullen buiten de rijweg plaatsvinden.
 
Werkzaamheden drinkwaterleiding
Enkele belangrijke werken aan de drinkwaterleiding moeten nog gebeuren. Deze zullen ’s nachts gebeuren omdat dan het waterverbruik minimaal is: ze zijn in de nacht van donderdag 6 februari op vrijdag 7 februari tussen 20u en 7u gepland. De datum van uitvoering kan met een week verschuiven afhankelijk van onvoorziene weersomstandigheden.In deze nieuwsbrief informeren we u ook over de vooruitgang van de overige werken en de impact die bepaalde ingrepen van TMVW op de drinkwatervoorziening zullen hebben (volgens de huidige planning op 6 en 7 februari – lees verder).
 
De volgende problemen kunnen zich voordoen:
•    Onderbreking van de watervoorziening vanaf 21.00 u tot 6.00 u van donderdag  6 februari tot vrijdag 7 februari in de volgende straten:- Affligemsestraat vanaf het station tot Teralfene / - Onpare nummers van de Stationsstraat van nr. 291 tot 405 / - Nijverheidszone Begijnenmeers.

•    Drukschommelingen, verminderde druk en mogelijke lichte verkleuring van het drinkwater op het waternet van Liedekerke.

T.M.V.W. zal alles in het werk stellen om de hinder tijdens de nacht tot een minimum te beperken. Indien u van deze werken toch enige last zou ondervinden willen wij ons daarvoor verontschuldigen.

Voor alle bijkomende informatie kan je steeds, tijdens de kantooruren terecht bij de T.M.V.W. zone Asse telefoonnr. 078/35.35.99.

Handelaars blijven bereikbaar
De handelaars blijven tijdens de werken van de nutsmaatschappijen eveneens steeds bereikbaar. Door het voorzien van een blauwe zone kan dus bovendien nog steeds in de nabijheid van de handelszaken geparkeerd worden.

De herinrichting van de stationsomgeving is een samenwerking tussen de NMBS Holding, Infrabel, TMVW, Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Liedekerke.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?