Younes ingeschakeld voor betere connectie met jongeren

Met 5.228 jongeren tussen 12 en 24 jaar is Asse een relatief jonge gemeente. Het gemeentebestuur zet hard in op verbinding met deze doelgroep via twee outreachende jongerenwerkers: de jongerenwerkers zoeken de jongeren op in hun eigen leefwereld, met name op de locaties waar en op de tijdstippen wanneer jongeren er zijn. Recent werd ook een subsidieaanvraag goedgekeurd vanuit de gemeenten Asse, Wemmel en Dilbeek, om de relatie tussen jongeren en de politie te versterken.

Brug tussen jongeren en politie

De afgelopen jaren is de spanning tussen jongeren en politie toegenomen. Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen is het vaak tot conflicten gekomen tussen politiediensten en jongeren. Vaak voelen jongeren zich niet gerespecteerd door politiemensen en andersom.

De Vlaamse overheid deed daarom een oproep naar projecten waar rond deze verhouding wordt gewerkt. Er werden 6 projecten geselecteerd – 1 in elke Vlaamse provincie en Brussel – waaronder het project ‘Connect’ in Asse, Wemmel en Dilbeek.
Politiezones AMOW en Dilbeek, Groep Intro vzw, vzw De Rand en de gemeenten Asse, Wemmel en Dilbeek slaan hiervoor de handen in mekaar en kunnen rekenen op 89.788 euro subsidie. Younes El Yousfi (foto) zal het project coördineren. Hij start als jeugdopbouwwerker in Wemmel en krijgt hierbij ondersteuning van de 3 gemeenten en de politiezones. De afgelopen jaren deed Younes al heel wat ervaring op in Mechelen en Antwerpen.

“In een eerste fase moeten we vooral kijken wat er leeft bij de jongeren en de politie. We moeten daarbij rekening houden met de startsituatie die in elke gemeente anders is” zo zegt Younes. “In Asse zijn al twee jongerenwerkers actief, in Wemmel starten we op en ook in Dilbeek moeten we van niets beginnen.”

Ook vanuit politiezone AMOW is er veel bereidheid om mee te werken. Er wordt al geïnvesteerd in capaciteit bij de dienst ‘Jeugd en Gezin’. Daarnaast werkt de politiezone mee aan het jeugdprogramma VTM-kids ‘Vlog-Lab’, waarin gestreefd wordt naar een versterking van de relatie tussen (jonge) jongeren en politie.

“In Asse-Wemmel-Dilbeek zullen we inzetten op het wegwerken van misverstanden tussen jongeren en politie door de techniek ‘second wave/safe spaces’. We zijn alvast vragende partij om het vertrouwen met jongeren in onze zone te versterken” zegt korpschef Kurt Tirez.

Lees ook: Politiezone AMOW gaat voor een betere relatie met jongeren

Verbinding met alle jongeren

Niet alleen de relatie met de politie kan beter, ook de connectie met jongeren in hun vrije tijd kan beter. Burgemeester Koen Van Elsen legt uit: “In Asse bereiken we dagelijks heel wat jongeren via de secundaire scholen en, in hun vrije tijd, via het jeugdwerk. Toch zijn er ook heel wat jongeren die we niet bereiken. Omdat ze geen aansluiting vinden bij een jeugdvereniging of sportclub, of gewoon omdat ze liever wat willen rondhangen. Ook van hen willen we weten wat er leeft en waar hun noden liggen. Tegelijk verwachten we ook dat ze de publieke ruimte respecteren.”

Om de brug te maken tussen jongeren en de vrije tijd werkt de jeugddienst nauw samen met twee halftijdse jongerenwerkers. Louise Van Doosselaer is sinds februari 2021 actief in Zellik en werd aangesteld vanuit eigen gemeentebudget. In april 2021 kwam Louis Mbem erbij. Hij werkt in Asse als verbindingsambassadeur voor het jeugdwerk.

Ook hiervoor kan Asse, als 1 van de 19 geselecteerde projecten, rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. Het project ‘Conn-action’ wil via een aantal gerichte acties met jongeren en het jeugdwerk, een verbinding creëren tussen beide groepen. Groep Intro vzw en de jeugddienst werken hiervoor samen met de jeugdraad, Mix-Up vzw en Chiro Zellik.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?