Politiezone AMOW gaat voor een betere relatie met jongeren

Politiezone AMOW en Groep Intro vzw slaan binnenkort de handen in elkaar met een gloednieuw project dat zich volop zal inzetten voor het verbeteren van de relatie tussen hun politiemensen en jongeren.

De coronacrisis en de bijhorende maatregelen heeft de afgelopen jaren voor heel wat spanningen gezorgd. Met het project ‘Connect’ wenst AMOW korpschef Kurt Tirez met zijn politiekorps de drempels te verlagen en het vertrouwen met jongeren in zijn zone te versterken.

"Onze politiezone blijft niet bij de pakken zitten en zet zich in voor een jeugdvriendelijker politiebeleid”, zegt schepen in Asse en Kamerlid Sigrid Goethals (N-VA). “De inperking van ademruimte en de handhaving van de coronamaatregelen hebben de relatie tussen jongeren en de politie op veel momenten echt onder druk gezet. Vaak voelen politiemensen zich niet gerespecteerd door jongeren en andersom. Die vicieuze cirkel moeten we trachten te doorbreken."

“Het project zet volop in op een beter begrip en een betere communicatie met jongeren en onze agenten. Met de hulp van bemiddelaars werken we naar een doeltreffende, jeugdvriendelijke dienstverlening dat gebaseerd is op vertrouwen”, zegt korpschef Tirez.

"De komende maanden zullen er verschillende acties en activiteiten worden georganiseerd waar agenten en jongeren aan kunnen deelnemen. Zo trachten we heel wat misverstanden en stereotypen weg te werken, samenwerken is de boodschap”, besluit Goethals.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?