WZC Vander Stokken breidt uit met 18 assistentiewoningen

Het College van Burgemeester en Schepenen van Pepingen leverde een vergunning af voor nieuwbouw van 18 assistentiewoningen aan de VZW Vander Stokken.

In de nabije toekomst wil men op de site 18 assistentiewoningen met 11 ondergrondse garages bouwen. De bewoners kunnen er onafhankelijk wonen maar ze kunnen ook beroep doen op de diensten die verleend worden in het woonzorgcentrum. De bouwplaats garandeert een uniek zicht op het Pajottenland.

“Het gemeentebestuur van Pepingen is uiteraard verheugd met de voortdurende uitbreiding en modernisering van de zorginfrastructuur op haar grondgebied. Positief is ook dat er geen enkel bezwaar was tegen de ingediende bouwaanvraag.”, zegt burgemeester Luc De Crick (CD&V).

Legaat

De VZW Vander Stokken is sinds 1980 een vaste waarde binnen de ouderenzorg in de regio Pajottenland. De oorsprong ligt meer dan 100 jaar geleden in een legaat van de Brusselse wisselagent Henri Vander Stokken.

Met medewerking van de destijds nog unitaire Provincie Brabant bouwde een opgerichte intercommunale van toenmalige deelgemeenten van Pepingen en Gooik een rusthuis met 120 bedden. Het opende in 1980 zijn deuren.

Op 29 maart 2003 vond het Centrum Vander Stokken aansluiting bij de ‘RVT-groep Halle’ onder leiding van de Congregatie der Zwartzusters Augustinessen van Halle. Sinds 2015 verenigen zij zich onder de naam “SOLIDUM”. SOLIDUM bundelt heden relevante samenwerkingen van en tussen een achttal door de overheid erkende woonzorgcentra, allen gelokaliseerd in Vlaams-Brabant en allen onder het beleid en de uitbating van een eigen juridische entiteit.

Vanaf 2008 tot 2017 werd het totale woonzorgcentrum in Pepingen vernieuwd en werden 33 nieuwbouwbedden bijgebouwd.

Veertien jaar na de overname is het complex volledig gemoderniseerd en bevat het 127 woongelegenheden. 97 woongelegenheden zijn voorbehouden voor zwaar zorgbehoevende bewoners, 20 voor valide en minder zorgbehoevende bewoners en 10 woongelegenheden voor kortverblijf.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?