Worden gemeenteraadsleden peter en meter van Sustainable Development Goals?

Op de gemeenteraad van 23 januari wordt voorgesteld om ieder gemeenteraadslid peter of meter te makken van één van de 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties

Het voorstel komt van gemeenteraadslid Frank Nevens (CD&V). “Met de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ hebben de Verenigde Naties de bedoeling om van Duurzame Ontwikkeling een wereldwijde en actieve dynamiek te maken. Maar daarbij wordt vooral gekeken naar het ‘lokale’ niveau wanneer het gaat om daadkracht en dus actie”, zegt Frank Nevens.

“Ik doceer dit onderwerp ook aan mijn studenten. Ik merkte vorig jaar op dat Herne toevallig ook 17 gemeenteraadsleden telt. Het partijbestuur keurde mijn voorstel goed om ieder gemeenteraadslid peter of meter te maken van één van de SDGs. Waarom niet politici een actieve rol geven door hen te laten opvolgen wat we er kunnen toe bijdragen. Ik besef wel dat sommige thema’s zoals ‘honger in de wereld’ niet vanzelfsprekend zijn. Het is ook niet de bedoeling er harde verplichtingen aan te verbinden maar eerdere een manier om er aandacht aan te besteden”, legt Frank Nevens uit.

“We moeten nog bekijken hoe we het gaan aanpakken maar intussen hebben een aantal gemeenteraadsleden zich al kandidaat gesteld voor een thema. Ik ben bereid om het laatste overgebleven thema te nemen”, zegt Frank Nevens. “Eigenlijk is het ook de bedoeling om het groepsgevoel binnen de gemeenteraad te bevorderen, de band tussen het schepencollege, de gemeenteraadsleden en de burgers te verbeteren.”

Er is ook een warme oproep én ondersteuning vanuit VVSG om met de SDGs concreet aan de slag te gaan. De SDGs zouden een ‘vast’ agendapunt kunnen zijn van de maandelijkse gemeenteraad waarbij niet noodzakelijk telkens alle 17 aan bod moeten komen.

De SDG's zijn:

 1. einde aan de armoede
 2. einde aan de honger
 3. gezondheid en welzijn
 4. goed onderwijs
 5. vrouwen en mannen gelijk
 6. schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 7. duurzame en betaalbare energie
 8. fatsoenlijke banen en economische groei
 9. innovatie en duurzame infrastructuur
 10. minder ongelijkheid
 11. veilige en duurzame steden
 12. duurzame consumptie en productie
 13. klimaatverandering aanpakken
 14. bescherming van zeeën en oceanen
 15. herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 16. vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. partnerschappen voor de doelen

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?