Windturbines in het Groene Kwadrant is als…

“Vloeken in de kerk, hellevuur in zuiver water en een tang op een varken?”

Dat de mogelijke bouw van WT’s in het Groene Kwadrant zijn bewoners niet onberoerd laat, bewees de talrijke opkomst in de Hernekouter de avond van 7 maart. Na de promo-infomarkt door Eoly op 13 februari in het Dominicanessenklooster pakte Komitee Solidair bij monde van Bart Van den Daele in het sportcomplex uit met een stevig wetenschappelijke onderbouwde power point-presentatie waar alle facetten vóór en tegen dit megaproject in heldere taal werden behandeld. En niet op een drafje noch vaag, maar wel duidelijk verwijzend naar authentieke bronnen en studies van niet de eerste de beste professoren en specialisten in deze vrij complexe materie. Ook de Europese normen kwamen aan bod. En merkwaardig genoeg tot verwondering van velen, bleken deze heel wat stringenter dan onze Vlaamse regelgeving. “Blijven wij dan toch een volk van knechten dat alles emotieloos en apathisch ondergaat?”, vragen een aantal aanwezigen zich af.

Moedige burgemeester

Kris Poelaart liet, zoals vele politici op moeilijke momenten vaak doen, het niet afweten. Zeer snel pleegde hij overleg met het Edingense gemeentebestuur omdat de impact van WT’s noch Vlaming noch Waal treft, wel mensen in de eerste plaats. Het verwijt defaitistisch te denken, pareerde de burgervader door het correct en eerlijk weergeven van de plannen gesmeed door de Vlaams-Brabantse deputatie waarin nota bene Tie Roefs van Groen bevoegd is voor Milieu en Duurzaamheid. Eerder de aanwezigen de klassieke politieke zever voor te houden, vertelde hij de aanwezigen dat precies zijn mooie gemeente door uitgestrektheid en windkrachtvoordelen werd uitgekozen om een WT-eiland te worden. Ja, u leest het goed. Het advies van de gemeente voor een milieuvergunning klasse 1 is niet bindend. Kort door de bocht gesteld hebben de Hernese bewindslieden of de meest rechtstreekse vertegenwoordigers van de lokale burger, boudweg niets in de pap te brokken. Het hogere politieke niveau is samenwerking met de bedrijfswereld beslist. Harde realiteit. Punt uit.

Lasten en lusten

“Uit de nauwkeurig op hun echtheid gecontroleerde cijfers uit de studie bleek dat enkel de energiespecialist van Colruyt als grote financiële overwinnaar uit de bus kwam. Subsidiegeld uit bijdragen van de belastingbetaler behoren daar rijkelijk toe. Ook twee grondeigenaren pikten een aardig gespekt graantje mee. De pineuten zijn de buurtbewoners van het unieke relictgebied Heysel. Maar ook de even verderop gelegen Waalse buren uit Edingen aan de overkant van de spoorweg en het op een steenworp gelegen liefelijke dorpje Mark delen in de prijzen.

Heeft Jan Modaal, de gewone mens dan geen enkel verhaal tegen een commerciële gigant die het welzijn van heel wat van zijn dagelijkse klanten blijkbaar geen ene moer kan schelen? De lokale overheid doet zijn best maar vermag niets tegen de hogere politieke echelons die vandaag de dag uitblinken door eigenbelang en grote minachting tegenover hun kiezers die ze enkel kennen tegen verkiezingstijd.”

Interessante bemerkingen

Een oproep werd gelanceerd om net zoals 50 jaar geleden ten tijde van het verzet tegen de TGV in Herne, andermaal een werkgroep samen te stellen bestaande uit ingenieurs, juristen en medici. Kortom een specialistendenktank die inhoudelijk weet van wanten en natuurlijk ingrijpend in actie schiet om met nieuwe en vooral betere ideeën voor de dag te komen.

Kan een WT zomaar in een landbouwzone worden neergepoot? Wat met de betonstop afgekondigd door de Vlaamse regering? Onthutsend antwoord: WT’s zijn onbestemd en mogen dus overal.

Duurtijd WT en wat erna? Maximum 20 jaar. Opruiming tot 1 meter diepte zodat de landbouwactiviteiten verder kunnen verlopen. Maar wat met het achtergebleven beton en wat met de ontluisterende waardevermindering van de grond?

Uiterlijk 1 april

Neen geen grap want Komitee Solidair bezorgt het college van burgemeester en schepen die ultieme dag een bundel bezwaarschriften of het resultaat van een vragenlijst ingevuld door vele Hernenaren over dit urgente probleem. Een uiterst korte tijd in vergelijking met het jarenlange lobbywerk van Eoly.

Gemeentelijke Informatievergadering

Het gemeentebestuur houdt op dinsdag 14 maart om 20 uur een WT-infovergadering in de zaal van café ’t Schoentje.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?