Windmolenproblematiek verdeelt inwoners Pepingen

BOGAARDEN - Enervest heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een windmeetmast aan het Hof ten Bos, als voorbode op de komst van drie windturbines aan de ene kant van de taalgrens en drie turbines aan de andere kant. Het gemeentebestuur heeft inmiddels bijna zeshonderd bezwaarschriften ontvangen van buurtbewoners die zich hiertegen verzetten. “De mensen staan onder sociale druk om die bezwaarschriften te tekenen, uiterst betreurenswaardig”, reageert Pieter Godefroy van Pajopower. 

Tegen eind april moet het gemeentebestuur beslissen of het een bouwvergunning aflevert aan Enervest voor de bouw van een windmeetmast in Bogaarden. “De mensen zien een windmeetmast natuurlijk als een voorbode van een windmolenpark en daar is geen groot draagvlak voor”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Luc Decrick. “Van de bijna zeshonderd bezwaarschriften zijn er uiteindelijk 22 verschillende, al de rest zijn kopieën met andere handtekeningen, al tellen die natuurlijk ook mee. We hebben zelfs een bezwaarschrift uit Tienen ontvangen. Alles wordt nu aan de GECORO voorgelegd voor een advies, waarna de gemeente de knoop zal doorhakken.” 

Roel Rogiers verzamelde de afgelopen weken een hele hoop bezwaarschriften. “De buurtbewoners werden benaderd door Enervest, die hen mooie geldsommen beloofde als tegemoetkomen. Wij hebben liever geen schade, dan een vergoeding. De gemeente mag geen vergunning toekennen voor de windmeetmast, want het terrein aan Hof ten Bos is landbouwgebied.” 

De vzw Pajopower uit Pepingen is een grote voorstander van het windmolenpark en betreurt de manier waarop tegenstanders de bezwaarschriften verzamelen. “De mensen weten meestal niet wat ze exact ondertekenen”, zegt voorzitter Pieter Godefroy. “De personen die rondgaan met die petitie gebruiken sociale druk en spelen in op het gemoed van de mensen. Ze gaan van deur tot deur en vertellen allerhande doemscenario’s over windmolens. Wij geven tenminste objectieve informatie en laten de mensen zelf een mening vormen.”Pajopower hoopt dat de plannen voor de windturbines worden goedgekeurd. “Dit is een participatief project”, zegt Godefroy. “Buurtbewoners kunnen aandelen kopen en krijgen daarna een dividend uitbetaald, kunnen de stroom aan een billijke prijs kopen en krijgen de garantie dat we de nettowinst investeren in groene projecten. Binnen 10 tot 20 jaar hopen we het Pajottenland onafhankelijk te maken van energiemastodonten zoals Electrabel door volledig zelf in onze elektriciteit te voorzien op basis van wind, zon en bio-massa.” 

De strijd rond de windmolens verdeelt de inwoners van de gemeente meer en meer in twee kampen. “Er zijn zelfs mensen die vroeger goed overeenkwamen, maar elkaar nu niet meer spreken omdat ze een ander standpunt hebben over een eventueel windmolenpark in het Pajottenland”, vertelt schepen Luc Decrick. “Iedereen staat positief tegenover duurzame energie, zolang het niet in hun tuin is. Misschien is de tijd er nog niet rijp voor.”

 

Foto: Pieter Godefroy aan Hof ten Bos, waar de windturbines mogelijk worden ingeplant.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?