Wie zijn de duurzame helden van 2019?

Van 18 tot 25 september wordt wereldwijd de vierde verjaardag gevierd van de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties. Ook Halle doet mee want de Zennestad is één van de pilootgemeenten in Vlaanderen die zich geëngageerd heeft om deze befaamde SDG’s, op te nemen in haar lokaal beleid. Naar aanleiding van deze feestweek heeft de stad opnieuw een aantal organisaties en initiatieven uitgeroepen tot ‘duurzame held’.  

De duurzame helden zijn één voor één mensen of organisaties die zich bekommeren over armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking.

Dit zijn de duurzame helden 2019 :

De Klimakkers
Verschillende Halse jongeren organiseren van 31 oktober tot 3 november een bootcamp voor 25 leeftijdsgenoten. Zij willen duidelijk maken dat klimaatbewuste jongeren meer doen dan allen maar betogen. Bijgestaan door experten zoeken ze naar oplossingen om in Halle en omgeving over te schakelen naar meer duurzame en hernieuwbare energie.
Info: www.klimakkers.be

Mooimakers
Mooimakers zijn burgers die de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Ze gaan op regelmatige tijdstippen in hun buurt het zwerfvuil ruimen en dragen zo hun steentje bij aan een propere leefomgeving en een nette stad.
Info: www.mooimakers.be

Café Combinne
Café Combinne is een praatcafé waar Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar in een open en gezellig sfeer ontmoeten. Elke dinsdagavond ben je welkom in het lokaal van het Agentschap Integratie en Inburgering in Halle.
Info: www.cafecombinne.be

Inclusieve jeugdvereniging
In Halle zetten alle jeugdbewegingen eenmaal per maand hun deuren open voor kinderen en jongeren met een beperking. En vanaf 21 september kunnen ze ook naar hartenlust ravotten en genieten bij de Halse Akabe-werking Joepie.
Info: www.facebook.com en zoek op Akabe Joepie Halle

Vaderlandslievende verenigingen
De vaderlandslievende verenigingen streefden er vroeger naar om een conflict te vermijden. Vandaag herdenken ze voornamelijk de helden die voor onze vrijheid gevochten hebben. Via sensibilisatie en herdenkingsmomenten willen ze de boodschap uitdragen dat oorlogsgeweld - waar ook ter wereld - zinloos is en dat iedereen kan meewerken aan een verdraagzame samenleving.

LEF
LEF staat voor Lokaal, Ecologisch en Fair trade en wil alle duurzaamheidsinitiatieven uit de regio versterken. Zo wil LEF werk maken van een verswinkel waar je ecologische producten koopt die via een korte keten van bij de producent in de winkel terecht komen, met faire prijzen voor de producent en consument.

Mondiaal Halle
Mondiaal Halle wil inwoners engageren en mobiliseren rond mondiale thema’s zoals de klimaatcrisis, armoede, racisme, …. Participatie en betrokkenheid dragen ze daarbij hoog in het vaandel: zo ben je elke 3e zondag van de maand tijdens de rommelmarkt welkom op hun gesprekstafels.
Info:: www.mondiaalhalle.be.

Dégage
Bij het autodeelsysteem ‘Dégage!’ stellen eigenaars hun particuliere auto ter beschikking aan andere buurtbewoners. Het systeem is kostendelend en Dégage zorgt voor een ondersteuning en verzekering. Dit autodeelsysteem is overgewaaid uit Gent en telt intussen in Halle ongeveer 40 leden en 9 gedeelde auto’s, verspreid over de buurten St-Rochus, Don Bosco, Windmoleken, Wolvendries, Buizingen en Lembeek.
Info: www.degage.be

Maak kennis met deze helden
Op de markt van zaterdag 21 september kan je met een aantal van deze initiatieven kennis maken, dit naar aanleiding van de week van de duurzame gemeente.

Iedereen duurzame held
Hopelijk mogen de inspanningen van al deze duurzame helden ook andere inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen inspireren. Want als morgen iedere inwoner een duurzame held is geworden, hebben we - voor we er erg in hebben - een duurzame stad en wereld.  

Ken jij ook zo’n duurzame held? Of neem je zelf ook het voortouw? Laat het ons zeker weten via www.halle.be/duurzame-helden


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?