West-Vlamingen herontwikkelen Corelio-site

GROOT-BIJGAARDEN - De Kortrijkse vastgoedontwikkelaar Futurn heeft de Corelio-site in het industriepark van Groot-Bijgaarden opgekocht. De gebouwen en parking die momenteel nog door Corelio gebruikt worden, zullen tot eind 2021 terug gehuurd worden. Intussen zal Futurn het overige deel van de site herontwikkelen.

De Corelio site aan de Gossetlaan heeft een totale oppervlakte van ruim vijf ha waarvan vandaag slechts iets meer dan de helft wordt ingenomen door bedrijfsgebouwen bestemd voor drukkerijactiviteiten, kantoren en opslag. In een officieel bericht liet Corelio gisteren weten dat vastgoedontwikkelaar Futurn de hele site zal verwerven. De drukkerij- en kantoorgebouwen en de aansluitende parkeerterreinen zullen opnieuw worden gehuurd door Corelio, waardoor Mediahuis en Printing Partners Brussels de huidige activiteiten (drukkerij, redactie, advertising, ondersteunende diensten, ...) in de gebouwen ongewijzigd kunnen voortzetten tot eind 2021. Het overige deel van de site zal op korte termijn door Futurn worden herontwikkeld om nieuwe bedrijven aan te trekken.

"Voor Corelio was het na de verhuizing van de redactie van Het Nieuwsblad en een aantal ondersteunende activiteiten naar de Mediahuis-vestiging in Antwerpen van belang om op een rationele en maatschappelijk verantwoorde manier om te gaan met haar bedrijfsvastgoed", aldus CEO Gert Ysebaert in een mededeling aan de personeelsleden. "Vandaar de beslissing om delen van de site die vandaag onderbenut zijn tegen interessante voorwaarden te valoriseren. Tegelijkertijd werden voldoende garanties afgedwongen om nog jaren actief te kunnen blijven op de delen van de site die vandaag door Corelio, Mediahuis en Coldset Printing Partners worden geëxploiteerd."

"Door de huurovereenkomst op middellange termijn met Futurn kunnen beslissingen over de huisvesting van onze activiteiten in Groot-Bijgaarden voorlopig worden uitgesteld. Dit laat ons toe om optimaal in te spelen op de marktevoluties die zich de komende jaren aandienen.  Dit beslissingsproces zal in nauw overleg met de sociale partners plaatsvinden. De komende weken en maanden stellen we alles in het werk om de praktische hinder door het verdwijnen van de huidige personeelsparking vanaf medio 2016 tot een minimum te herleiden. Parkeerplaatsen die momenteel worden verhuurd aan andere bedrijven zullen worden gerecupereerd, bestaande parkeerruimte zal beter worden benut en er zullen maximaal bijkomende parkeerplaatsen worden gecreëerd."

Archief

Lees ook : Het Nieuwsblad ruilt Groot-Bijgaarden voor Antwerpen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?