Werkloosheid daalt verder in Vlaams-Brabant

Eind 2019 telde Vlaams-Brabant 25.292 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn 6,2% of 1.667 werkzoekenden minder in vergelijking met eind 2018. In regio Leuven waren er 7,4% minder werkzoekenden in vergelijking met eind vorig jaar, in regio Vilvoorde waren dat er 5,1% minder.

In 2019 waren er gemiddeld 26.552 NWWZ in Vlaams-Brabant. Een daling met 5,5% of 1.547 werkzoekenden in vergelijking met het gemiddelde van 2018. Ook bij het gemiddelde ligt de daling procentueel hoger in regio Leuven.

Uit het maandrapport blijkt dat regio het gemiddeld aantal werkzoekenden in 2019 in de regio Tienen en Zuid-Oost-Hageland met 8,4% het sterkst daalde. Er waren gemiddeld zo'n 2.354 werkzoekenden in de regio. Ook in Aarschot en Diest daalde  het gemiddeld aantal werkzoekenden met meer dan 7%. In regio Asse en Halle daalde het aantal werkzoekenden met respectievelijk 3,9% en 3,7% het minst.

Bij de steden  zien we dan weer de sterkste daling voor Zaventem (-7,5%) en Vilvoorde (7,0%). Leuven, Aarschot, Diest en Tienen kennen allemaal een daling van 6% of meer. Ook hier zien we minst grote daling van het gemiddeld aantal werkzoekenden bij Halle ( -2,5%) en Asse (-2,8%).

Ook niet alle doelgroepen kennen een even sterke daling ten opzichte van het gemiddelde van 2018. Zo daalde het aantal werkzoekenden met een taalachterstand 2,7% procentpunt minder dan werkzoekenden zonder taalachterstand.

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: "We zien over de ganse provincie een daling in de werkloosheid. Toch zijn er specifieke doelgroepen waar de daling minder groot is, zoals bijvoorbeeld werkzoekenden ouder dan 55. Ook mensen met een taalachterstand waar we nog altijd te weinig vooruitgang krijgen in het aan het werk krijgen van deze doelgroep. Ik denk dat er nog ruimte is bij de werkgevers om hier nog meer in te investeren. Deze anderstaligen beschikken vaak over heel wat interessante competenties waar werkgevers naar op zoek zijn."

Het hele maandrapport over werkzoekenden in Vlaams-Brabant vind je via:
https://sites.google.com/a/vdab.be/arbeidsmarktverkenner-vlaams-brabant/rapporten/werkloosheid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?