Werken in Heidestraat gaan na bouwverlof nieuwe fase in

Op 4 augustus start fase 2 van de werken aan de voetpaden in de Heidestraat en de Esdoornstraat in Sint-Katherina-Lombeek.

De eerste fase van de vernieuwing van de voetpaden aan de Esdoornstraat en Heidestraat zit er op. Vanaf dinsdag 4 augustus zullen de werken van fase 2 opstarten aan de even zijde van de Heidestraat - Esdoornstraat. De aannemer zal zoals in fase 1 eerst starten met het plaatselijk herstel van de riolering en aaneensluitend het voetpad vernieuwen.

De werken starten vanaf de spoorwegbrug en zullen vorderen richting het centrum van Sint – Katherina – Lombeek.

Tot slot zal de aannemer de gebroken betonplaten herstellen en de boomvakken plaatsen.

Planning

Onder voorbehoud van weersomstandigheden of onvoorziene werken wordt de totale duurtijd van fase 2 geraamd op 40 werkdagen.

Bereikbaarheid & omleidingen

Tijdens het bouwverlof vanaf vrijdag 10 juli tot en met maandag 3 augustus

  • 1) Het éénrichtingsverkeer blijft van toepassing tijdens het bouwverlof vanaf vrijdag 10 juli 2020 t/m maandag 3 augustus 2020.
  • 2) Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven tussen het kruispunt met de Rodestraat/Lindenstraat en het kruispunt Heidestraat/ Sibbekensveldstraat. Het verkeer in beide richtingen is hier opnieuw toegelaten.
  • 3) De andere tijdelijke maatregelen blijven onverminderd van toepassing.

Fase 2:

Gedurende de volledige duur van fase 2 zal er enkelrichtingsverkeer gelden. Dit regime laat toe om:

  • de bereikbaarheid van de woning zo optimaal mogelijk te houden,
  • de bewoners toe te laten in de buurt van hun huis te parkeren,
  • de veiligheid van de werklieden tijdens de werkzaamheden te garanderen.

Digitale nieuwsbrief

Omdat de werken in 3 fasen verlopen, zullen alle inwoners en passanten via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht worden over de stand van zaken en de verkeerswijzigingen tijdens de werken.

Elke fase zal volledig worden afgewerkt vooraleer een volgende fase kan worden opgestart. Door deze aanpak lopen de werfzones en faseringen niet door elkaar en blijft een verkeerssituatie per fase steeds duidelijk.

U kan zich inschrijven voor deze digitale nieuwsbrief door een mail met uw gegevens te sturen naar Openbare.werken@ternat.be.

Archief

Nieuwe voetpaden op de Heidestraat – Verkeerslichten aan spoorwegbrug


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?