Werken Gooikse beweegtuin en initiatieterrein MTB begonnen

GOOIK - Aan het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen is de firma Libraplay nv begonnen aan de aanleg van een beweegtuin. Het is een extra Gooikse troef om jonge kinderen op weg te zetten naar een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

Hiermee ronden de gemeente Gooik en het autonoom gemeentebedrijf de eerste fase af van het masterplan sportinfrastructuur aan het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen.

De gemeente focust op gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar. Het terrein komt naast het skate- en multisportterrein, dat zich vooral richt naar tieners. Het sportcentrum heeft hiermee een aanbod, voor clubsporters tot individuele sporters, van de jongste tot de oudste sporters, met of zonder beperking,...

De beweegtuin zal bestaan uit een aaneenschakeling van evenwichts-, klim en klautertoestellen. Daarnaast is er ook plaats voor een grote schommel, een vogelnest (ligschommel) en voor de allerjongsten is er een ruime zandbak voorzien. Wie wil kan er zelfs komen picknicken, de tafels zijn voorzien.  

Toegankelijkheid

Dit project wordt financieel ondersteund door het Elia fonds van de Koning Boudewijn Stichting, waardoor er extra aandacht wordt geschonken aan de toegankelijkheid. Zo zijn de picknick tafels onderrijdbaar voor rolstoelen, zijn er verharde klinkerpaden tussen de toestellen en is de ligschommel specifiek voor deze doelgroep voorzien.

MultiMove

Deze beweegtuin past ook helemaal in de MultiMove visie van de gemeente Gooik om jonge kinderen een  gevarieerd bewegingsprogramma aan te bieden, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen, waarbij ze bewegingsvaardigheden opdoen, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

“Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en beweegparticipatie.” zegt schepen van Sport Gunther De Wilde.

"De aanleg van de beweegtuin zal een tiental dagen in beslag nemen, aangezien het gras opnieuw zal ingezaaid moeten worden verwachten we dat de beweegtuin pas tegen eind september in gebruik zal kunnen genomen worden."

Aanleg MTB initiatieparkoers

Door de aanleg van de beweegtuin komt heel wat aarde vrij, deze zal opnieuw ingezet worden op het terrein zelf. Met  deze aarde zal achter de sporthal een beperkt MTB initiatieparkoers aangelegd worden. Sinds de verhuis van de Pajotse MTB school naar het Gooikse sportcentrum, zijn zij vragende partij om een traject aan te leggen op de site Koornmolen waarbij de allerjongsten de knepen van het MTB-vak aangeleerd krijgen. Met de overgebrachte aarde zal een wasbord, een oprijheuvel, taluds en een zandbak gemoduleerd worden. Deze werken worden uitgevoerd in eigen beheer.

Ook de sportraad doet zijn duit in het zakje, het voorziet in extra financiële middelen om een aantal drops, evenwichtsbalken en schansen te laten aanmaken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?