Werken eerste fase Dorpsschool Kester zijn begonnen

Na lang wachten kan de Dorpsschool Kester starten met een nieuwbouw van 4 klaslokalen en een multifunctionele zaal. De voltallige Raad van Bestuur kwam donderdag een kijkje nemen, samen met directrice Gerda Jacobs en architect Pascal Musch.

Het heeft net geen 16 jaar geduurd voor de machines aan het werk konden op het schoolterrein. Voorzitter Ruf Minner: “In november 2004 hebben we bij AGEON een subsidiedossier ingediend. Daarbij brengt het Departement Onderwijs 70 % subsidie aan terwijl het schoolbestuur voor de overige 30% moet zorgen. In 2018 kregen we de toezegging over ons masterplan. Zo kon deze maand de eerste fase van het masterplan aangevat worden.”

De eerste fase bestaat uit 4 klaslokalen, een polyvalente zaal en een sanitaire blok. Het plan is om deze fase in gebruik te nemen tijdens het eerste trimester van 2021. Daarna legt Aquafin een collector aan in de straat.

Later volgen er nog twee fases op het terrein waar de oude school en de parochiezaal staan. Het schoolgebouw wordt verbouwd en uitgebreid tot 6 klaslokalen. In de laatste fase ruimt de parochiezaal plaats voor administratieve lokalen zoals een lerarenlokaal, een directielokaal, een EHBO-ruimte en een nog onbekend aantal klassen.

Wanneer fase 2 en 3 kunnen aanvatte is nog niet duidelijk. Eerst moet de gemeente een akkoord sluiten met de Verenigde Parochiale Werken Lennik waarbij de Chiro lokalen krijgt in de pastorie, die daarvoor ook eerst moet aangepast worden.

Dankbaar

Directrice Gerda Jacobs is de leden van de Raad van Bestuur heel dankbaar om de energie en inspanningen die ze presteerden voor dit project.

De Raad van Bestuur Dorpsschool Kester bestaat uit voorzitter Ruf Minner en de bestuursleden Jos De Baerdemaeker, Viviane Heuwelx en Lucienne Lissens. Het zijn allemaal vrijwilligers.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?