Werken De Watergroep Omer in De Vidtslaan en Kapellestraat

In de week van 8 tot 12/02/2021 voert De Watergroep enkele belangrijke koppelingen uit in de Kapellestraat en in de Omer De Vidtslaan. Om de waterbevoorrading in Roosdaal zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen, wordt ook ’s nachts gewerkt (dinsdag op woensdag).

Er is onvermijdelijk (lawaai)hinder voor de aangelande bewoners. De Watergroep engageert zich om de hinder tot een minimum te beperken.

De koppelwerken situeren zich ter hoogte van:

-              Kapellestraat 13

-              Omer De Vidtslaan 51b

Hinder voor het verkeer

-              De Kapellestraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer van 08/02 t.e.m. 12/02/2021. Er wordt een omlegging voorzien via de Omer De Vidtslaan en de Lombeekstraat. Bewoners en lokaal verkeer hebben toegang via de Lombeekstraat, Groenenboomgaard of Omer De Vidtslaan maar moeten rekening houden met de afgesloten rijbaan ter hoogte van huisnummer 13.

-              In de Omer De Vidtslaan blijft doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt gewerkt in het voetpad maar om veiligheidsredenen wordt één rijstrook afgesloten. Er is doorgang via beurtelings verkeer.

De bewoners van de Kapellestraat en het betrokken deel van de Omer De Vidtslaan kregen via de Watergroep een infobrief.

https://www.roosdaal.be/nieuwsarchief-omgeving-en-mobiliteit/1082-kapellestraat-onderbroken

https://cm.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken/roosdaal-omer-de-vidtslaan---kapellestraat


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?