Werk aan de winkel in de Eizingestraat

Gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) interpelleerde op de gemeenteraad over de plannen die de gemeente heeft met de Eizingenstraat.

Swalens: “Wanneer de voetpaden gaan hersteld worden. Ze worden enerzijds kapot gereden door auto’s, anderzijds zijn de bomen verwijderd maar bevinden zich in het midden van de voetpaden nog steeds lege boomvakken. Hoe de stad staat tegenover de gevraagde maatregelen van het actiecomité zoals eenrichtingsverkeer, permanente smileyborden, fietssuggestiestroken in oker aan beide kanten, Kluisstraat fietsstraat en vaste flitscamera’s?”

Schepen van mobiliteit Bram Vandenbroucke “Ik ontving op 18 februari een mail van de initiatiefnemer van het Eizingencomité. Uiteindelijk kwam een delegatie van een 5-tal bewoners op 27 augustus ‘s avonds naar het stadhuis waar ik samen met één van de mobiliteitsambtenaren het gesprek met de bewoners ben aangegaan. De voornaamste bekommernis van de bewoners uit de Eizingenstraat het rijden op het voetpad. Met schade aan de voetpaden als gevolg maar vooral gevaarlijke situaties voor de voetgangers. Dit maakten zij ook duidelijk met de tweede knuffelactie die het comité had gehouden op de eerste schooldag maandag 2 september laatstleden”, zegt schepen van Openbare werken Johan Serve.

“In eerste instantie willen wij tegemoet komen aan de vraag om het voetpad beter af te schermen. Tijdens het overleg met het comité waren beide partijen het er over eens dat dit bij voorkeur zou gebeuren door het creëren van een haagstructuur. Deze kan dan ook tegemoet komen aan de vraag terug wat meer groen her aan te planten in de straat.  Voor de volledigheid de bomen die waren verwijderd waren ofwel beschadigd door een aanrijding, ziek of zorgden voor beschadiging aan gevels of voetpaden. Het afschermen van de voetpaden door een haagstructuur blijkt op korte termijn niet mogelijk door de vele nutsleidingen die onder de voetpaden doorlopen.”

“Gezien de staat van de weg en vooral de voetpaden voorzag onze clusterverantwoordelijke openbaar domein reeds budgetten in de ontwerpbegroting om de gehele straat integraal aan te pakken. (uitgezonderd de riolering). Dit is ook de enige mogelijke uitvoering van herstelling in deze straat, het voetpad kan alleen hersteld worden als de volledige straat kan worden aangepakt. U begrijpt dat dit natuurlijk een enorme impact heeft op de budgetten, de planning van de uitvoeringsdienst en uiteraard ook op de verkeersstromen. Het afsluiten van de Eizingenstraat zal bijvoorbeeld een serieuze impact hebben op de reeds verzadigde Melkerijstraat. De combinatie van deze zaken maken het dus moeilijk zo niet onmogelijk om hier nu reeds een timing op te plakken.”

“Na vastlegging van de begroting zal aan het college een prioriteitenlijst worden voorgelegd waar ook de Eizingenstraat vermeld zal worden. Over de timing hiervan kan ik mij nog niet uitspreken omdat dit moet gebeuren onder voorbehoud van de beschikbare budgetten, de prioriteiten die het college legt en de invulling van het kader binnen de cel openbare werken. Een extra argument pro snelle uitvoering is uiteraard wel dat ze gelegen is in een schoolomgeving. Maar zo staan er nog 3 straten opgelijst in de lijst voor structureel onderhoud. (Heerweg in Lembeek (Sancta Maria, Nachtegaalstraat Beukenbos, Jean Jacqminstraat Atheneum en Leerboom).”

“Ondertussen werd de politie ook gevraagd om metingen uit te voeren in de Eizingenstraat, gezien het feit dat de laatste meting gebeurde voor de invoering van het circulatieplan. Zo krijgen we meteen ook een inzicht over de frequentie waarmee de straat wordt gebruikt en over de gemiddelde snelheden.”

“Over de voorstellen die het comité hadden aangebracht werd al met hen teruggekoppeld tijdens onze meeting. Het invoeren van een éénrichtingsstraat lijkt me gezien de status van de weg, met name een lokale type 2  niet wenselijk. De inrichting van de straat lijkt me voldoende voor een zone 30, al kan die op een aantal specifieke punten na heraanleg nog worden verbeterd. Dit neemt niet weg dat een extra aanduiding van de zone 30 zeker geen kwaad kan. Wat wel niet mogelijk is, is het onmiddellijk plaatsen van de zogenaamde emojiiborden. We opteren er immers voor om de 5 beschikbare digitale snelheidsdisplays permanent in te gaan zetten in schoolomgevingen. Maar tijdens de zomervakantie kunnen deze borden wel op andere locaties geplaatst worden en dan is de Eizingenstraat zeker een mogelijkheid. Zeker als blijkt na de metingen van de politie dat dit snelheidsgewijs hiervoor een goede locatie zou zijn."

"Verder lijkt het aanbrengen van fietssuggestiestroken me inderdaad wenselijk en is de piste om de Kluisstraat om te vormen tot een fietsstraat de moeite waard om te onderzoeken. Wat het plaatsen van een vaste camera betreft, ga ik ervan uit dat u een flitscamera bedoelt. Gezien de financiële impact ervan en het statuut van de Eizingenstraat lijkt het me logisch dat als we het plaatsen van flitscamera’s zouden overwegen dit in vele andere straten wellicht meer gerechtvaardigd zou zijn”, aldus de schepen.

“Het is goed dat de straat zal worden aangepakt en het idee de voetpaden met groene hagen af te schermen ben ik zeker genegen. Over de termijn waarbinnen men dit wenst te doen sprak de schepen zich niet uit. Het staat wel op de prioriteitenlijst, maar blijkbaar zijn er in Halle intussen zo veel straten die prioritair moeten aangepakt worden dat zelfs een plaatsje op de prioriteitenlijst geen garantie op een snelle uitvoering inhoudt. Meer nog, men kan niet beginnen zolang de bouwwerf aan de Arkenvest en de Halse nieuwe bruggen niet zijn afgewerkt. De aankondiging oogt mooi maar ik vrees dat het nog ettelijke jaren zal duren eer men er effectief aan begint”, repliceert Benjamin Swalens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?