N-VA wil samen met meerderheid historisch erfgoed beschermen

N-VA-raadslid Rogier Lindemans diende op de laatste gemeenteraad een voorstel in om een nieuwe inventaris te maken van de historisch waardevolle gebouwen in Halle. Op basis van die inventaris zou de stad dan werk kunnen maken van een echt proactief beleid voor waardevolle panden. “In Halle is veel historisch waardevol erfgoed, maar het is meestal niet beschermd. Daardoor blijft het kwetsbaar voor sloop”, zegt Lindemans.

Een twintigtal jaren geleden werd in het boek Halle 434 al eens een inventaris gemaakt van de waardevolle gebouwen. Maar dat was toen enkel van de stadskern. Intussen zijn al een aantal van die panden gesloopt. “Vandaar mijn voorstel om een nieuwe inventaris te maken voor het hele grondgebied, om vandaar uit een nieuw beleid te ontwikkelen. Zo kunnen we, in samenspraak met de eigenaars, de panden zo goed mogelijk beschermen of herwaarderen”, besluit Rogier Lindemans.

De N-VA zal dit voorstel met de meerderheid verder uitwerken tijdens de eerstvolgende commissie stadsontwikkeling.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?