Welzijnskoepel West-Brabant groeide sterk op 20 jaar

De Welzijnskoepel West-Brabant viert haar 20-jarig bestaan. De organisatie is sinds de oprichting sterk gegroeid en geëvolueerd.

In november 1999 richtten 12 OCMW’s uit het Pajottenland en de Brusselse rand samen de Welzijnskoepel West-Brabant op. De doelstelling van dit bovenlokale samenwerkingsverband was om de gespecialiseerde dienstverlening te bieden die niet elk OCMW zelfstandig kan aanbieden, overleg en afstemming tussen OCMW’s te ondersteunen, welzijnsnoden te detecteren en een signaalfunctie op te nemen naar andere overheden.

Sinds de oprichting is onze organisatie sterk geëvolueerd en gegroeid. De 12 deelgenoten werden er inmiddels 24 (en vanaf 2020 zelfs 25), de dienstverlening groeide en het personeelsbestand werd sterk uitgebreid.

Enkele cijfers:

- De juridische dienst adviseert en ondersteunt de sociale diensten van 16 OCMW’s. Ook inwoners kunnen bij hen terecht voor 1 e -lijns juridische hulp. De dienst beantwoordt jaarlijks meer dan 2000 vragen en treedt in de rechtbank op in enkele tientallen gerechtelijke procedures, als vertegenwoordiger van de OCMW’s.

- De dienst “Data Protection Officer”, of kortweg DPO begeleidt 6 OCMW’s en daarnaast in 7 besturen het OCMW én de gemeente op het vlak van informatieveiligheidsbeleid (cfr. GDPR-wetgeving).

- De regionale dienst gezinszorg is veruit de grootste dienst. Voor 16 OCMW’s zijn bijna 100 medewerkers (55 in eigen dienst en 45 in dienst van het OCMW) dagelijks onderweg om kwalitatieve zorg aan huis te leveren. Op jaarbasis worden bij zo’n 740 gezinnen ongeveer 100 000 uren zorg geleverd. Deze dienst is de 3 e grootste publieke dienst gezinszorg in Vlaanderen.

- De regionale dienst Collectieve Schuldenregeling treedt op als schuldbemiddelaar in naam van 12 (in vanaf 2020 zelfs 13) OCMW’s. CSR is een gerechtelijke procedure die mensen met ernstige financiële moeilijkheden in staat stelt hun schulden te betalen én tegelijk een menswaardig leven te leiden. Momenteel worden een 70-tal dossiers beheerd.

- Tot slot voorziet de Welzijnskoepel in een dienst archiefbeheer die de archieven van 15 besturen beheert. Deze dienst zorgt voor duidelijke beheerssystemen, begeleiding van de medewerkers van OCMW’s en gemeenten, verhuisoperaties, ontsluiting van archieven etc.

Verhuis

"Het succes van deze werking meten we af aan de sterke groei die elke dienst momenteel doormaakt: meer en meer besturen doen een beroep op onze diensten, zodat personeelsuitbreiding noodzakelijk is. De Welzijnskoepel zet ook sterk in op samenwerking tussen de OCMW’s uit de regio. Zo faciliteren en coördineren we verschillende projecten waarin OCMW’s, samen met andere partners, op bovenlokaal vlak samenwerken rond bv. het Geïntegreerd Breed Onthaal of de regierol sociale economie. Verder is er specifieke ondersteuning voor de faciliteitengemeenten uit de Brusselse rand voorzien en speelt de Welzijnskoepel een rol op diverse regionale overlegfora rond het thema Welzijn"; aldus Roel Verlinden, algemeen coördinator.

In de toekomst wil de Welzijnskoepel haar rol als onmisbare partner in het regionale sociaal beleid nog sterker uitwerken en dat in overleg met partners uit diverse sectoren en met andere bovenlokale samenwerkingsverbanden.

In de loop van 2020 verhuist de Welzijnskoepel haar hoofdzetel naar de Pastorij in het Kapelleveld 8 te Ternat (het oude OCMW-gebouw). De betere faciliteiten die daar voorhanden zijn (oa. de link met het sociaal huis van Ternat) zullen de werking nog versterken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?