Welke rol speelde OCMW Bever in sluiting Zorgcarrousel?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft bevolen dat De Zorgcarrousel in Bever tegen 31 maart de dienstverlening moet stopzetten. Volgens het agentschap is De Zorgcarrousel  een verblijfsaccommodatie (hoevetoerisme) dat ook zorg- en dienstverlening van een woonzorgcentrum aanbiedt  zonder daarvoor vergund en erkend te zijn. Uit een document van de politierechtbank in Halle blijkt dat er hierover begin 2021 een melding is gedaan door het OCMW van Bever.

 Het Agentschap Zorg en Gezondheid: “De voorziening biedt langdurige huisvesting en zorg aan 5 zorgbehoevende ouderen. De Vlaamse wetgeving voorziet dat de dienstverlening van een woonzorgcentrum enkel kan in een erkende voorziening om zo een aantal minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen te kunnen opleggen en inspecteren. Zorg en Gezondheid heeft daarom besloten de sluiting op te leggen van De Zorgcarrousel. Tegen 31 maart moeten de 5 inwonende ouderen een nieuwe huisvesting gekregen hebben.”

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Uit veiligheid voor de bewoners kunnen we niet anders dan de sluiting op te leggen van deze voorziening. Er zijn immers geen garanties dat deze voorziening ook op langere termijn de permante zorg en ondersteuning kan bieden aan de zorgbehoevende ouderen die een erkend woonzorgcentrum kan bieden. Samen met het lokale bestuur stellen we een begeleidingscommissie samen die een nieuwe huisvesting in een ouderenvoorziening zal zoeken voor de 5 inwonende ouderen”.

Het persbericht van Agentschap Zorg en Gezondheid eindigt als volgt: “De beslissing tot sluiting gebeurt op basis van vaststellingen die de Zorginspectie deed bij een bezoek aan De Zorgcarrousel op 17 november 2021. De beslissing tot sluiting is een volle verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en gebeurt niet op vraag van of op aansturen van het lokale bestuur of OCMW.“

Zaakvoerder Rudi Geuens, tevens onafhankelijk gemeenteraadslid in Bever, maakt zich sterk dat De Zorgcarrousel  de opvang van zorgbehoevenden wel aan kan. Hij wijst naar het lokaal bestuur dat hem als inwijkeling en oppositielid monddood zou willen maken. Op de jongste gemeenteraad beweerde Geuens dat de melding aan het Agentschap Zorg en Gezondheid van het Beverse OCMW is gekomen, wat door de aftredende burgemeester en huidig eerste schepen ten stelligste werd ontkend.

Melding van uit het OCMW

 Nu blijkt uit een bevelschrift van de  politierechtbank in Halle ‘Machtiging tot visitatie in de huizen, erven en panden van particulieren’ dat het Beverse OCMW wel degelijk is betrokken bij deze zaak. Persinfo.org kreeg daarover een document in handen. We halen hierna de aanvang van motivatie van het betrokken bevelschrift aan: ‘Begin 2021 is er een melding binnen gekomen van het OCMW van Bever over De Zorgcarrousel. …..’

Waarom wordt in het persbericht dan toch expliciet vermeld dat er geen aansturing is vanuit de Beverse overheid? “Het was mijn collega’s, die deze sluiting opvolgen, opgevallen dat het lokale OCMW ervan beschuldigd wordt achter de sluiting te zitten. Dat klopt niet en vandaar die laatste passage: de Zorginspectie werkt autonoom en onafhankelijk en brengt verslag uit aan mijn agentschap, dat op zijn beurt onafhankelijk beslist, zonder inspraak van of overleg met een lokaal bestuur.”, houdt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid, vol. “Bij niet-erkende dienstverleners zoals De Zorgcarrousel kan de Zorginspectie uiteraard pas langs gaan nadat zij via welk kanaal dan ook hoogte krijgen van een mogelijk illegale uitbating. Anders weet de Zorginspectie niet eens van het bestaan van de dienstverlener. Vandaar dat de inspectie vorig najaar plaatsvond.”

 Veiligheid

De Zorginspectie bezocht De Zorgcarrousel al op 17 november 2021 en maakt pas nu bekend dat de 5 inwonende ouderen tegen 31 maart een nieuwe huisvesting moeten gekregen hebben. Reden: ‘Er kunnen geen garanties gegeven worden, dat deze voorziening ook op langere termijn de permante zorg en ondersteuning kan bieden aan de zorgbehoevende ouderen die een erkend woonzorgcentrum kan bieden. Toch wordt nog eens meer dan een maand gewacht op de bewoners een andere plaats te geven.

 “In het persbericht staat niet dat de bewoners op dit moment niet veilig zouden zijn, maar dat dat niet gegarandeerd kan worden op de lange termijn. Aangezien de dienstverlener niet erkend is, voldoet hij niet aan erkenningsvoorwaarden zoals voldoende geschoold zorgpersoneel, permanentie en aangepaste infrastructuur. De datum voor sluiting ligt in de toekomst om voldoende tijd te voorzien om voor de mensen een nieuwe thuis te vinden en aan te bieden”, besluit Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid.

 Rudi Geuens: “In het bevel staat dat ik tijd heb tot 31/3 omwille van corona. Ja natuurlijk, we sturen ze daarna wel naar corona-doodkampen. De verwijzing naar het bestuur? Zaak blijft dat, als ze het niet gemeld hadden, dan stonden die inspecteurs hier niet. Ben je het openlijk niet eens met CD&V in Bever, dan wordt je gepakt in je privé.” (Nvdr: de partij heet nu: 'Thuis in Bever / Chez nous à Biévène CD&V').

 Gemeenteraad

Rudi Geuens heeft het conflict op agenda van de gemeenteraad van dinsdag 22 februari geplaatst. In principe worden dergelijke agendapunten achter gesloten deuren behandeld, maar Geuens vraagt een publieke bespreking en maakt zich sterk dat de andere leden van de oppositie zijn standpunt daarover zullen steunen.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?