Wel gemeenteraadscommissie voor financiën maar niet voor mobiliteit en duurzaamheid

Op de Pepingse gemeenteraad van 25 mei werd de gemeenteraadscommissie financiën opgericht om de financiële dossiers te bespreken en de gemeenteraad voor te bereiden. LVB - Lijst van de Burger ging niet in op vraag van de oppositie om bijkomende commissies voor mobiliteit en duurzaamheid op te richten.

Voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën is Sander Geerts, tevens gemeenteraadsvoorzitter.  Voor het overige zitten René Devos, Rudi Seghers en Gunther Roobaert in deze commissie voor LVB. De oppositie droeg geen enkele kandidaat voor, hoewel ze bij wijze van toegevoegde punten zelf vroegen om gemeenteraadscommissies op te richten.

Alles is al beslist

De gezamenlijke oppositie heeft zich onthouden over het voorstel vanwege de meerderheid tot oprichting van een commissie financiën. De oppositie stelt het nut van de oprichting van dergelijke commissie, na meer dan 2 1/2 jaar legislatuur, in vraag. “Er is immers geen voorwerp meer voor inspraak en advies omdat het beleidsplan met budget reeds werd opgemaakt bij aanvang van deze legislatuur. Bovendien geeft het college van burgemeester en schepenen toe dat de commissie enkel zal dienen om technische uitleg te verschaffen bij beleidsstukken die op de gemeenteraad komen, een mogelijkheid die gemeenteraadsleden momenteel al hebben.”

“De gezamenlijke oppositie is vragende partij voor dialoog maar heeft geen nood aan een voorgestelde illusie van inspraak door huidig beleid.”

Geen commissies voor mobiliteit en duurzaamheid

LVB - Lijst van de Burger ging niet in op vraag van de oppositie om bijkomende commissies voor mobiliteit en duurzaamheid op te richten. “Deze materies zitten al vervat in een participatietraject die in de aanpassing van het mobiliteitsplan zitten. Binnen het plan van Opgewekt Pajottenland zijn de gemeenteraadsleden en de bevolking bovendien al betrokken bij de besprekingen rond een duurzame toekomst voor de gemeente. Nog meer vergaderen lijkt ons dus niet opportuun en zou opnieuw een zware last leggen bij de administratie.”

LVB maskers vallen duidelijk af.

 “Op de vraag: ‘Waar blijven de gemeenteraadscommissies?’, kennen we nu het antwoord. Het huishoudelijk reglement van de Pepingse gemeenteraad laat sinds de aanvang van deze legislatuur de oprichting en organisatie toe van gemeenteraadscommissies met als doel dialoog, inspraak en participatie te bevorderen.”

 “Het toegevoegd punt namens CD&V, DVP en N-VA tot oprichting van gemeenteraadscommissie, aangaande mobiliteit en duurzaamheid, werd echter weggestemd door LVB. De huidige meerderheid heeft altijd de mond vol van inspraak maar past dit in de praktijk dus niet toe. De LVB maskers hier aangaande vallen nu zeker af”, stelt de gezamenlijke oppositie.

“Het is duidelijk dat huidig beleid geen inspraak wenst! Zo deed de schepen Beeckmans de uitspraak ‘gemeenteraadsleden zijn ook burgers’. Zo stelt schepen Cochez dat een gemeenteraadscommissie niet nodig is. Heeft dit college van burgemeester en schepenen wel enige kennis over de wetgeving? Hoe kan een gemeenteraadslid in Pepingen zijn functie uitoefenen als ook voorstellen tot oprichting gemeenteraadscommissies worden geweigerd?”, aldus de oppositiepartijen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?