'Week van de Tijd' laat mensen stilstaan bij hun (vrije) tijd

Op 4 mei start de eerste Vlaamse editie van de Week van de Tijd. De hele week vinden er, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, activiteiten plaats die rond (vrije)tijd draaien. Tijdens deze week maakt Pasar i.s.m. partners uit het middenveld de omgang met tijd en vrije tijd zo breed mogelijk bespreekbaar met extra aandacht voor de kortere werkweek, vrije tijd als basisrecht en bewuster omgaan met vrije tijd.
 
Wat is volgens Pasar het probleem met tijd?

"Hoewel we vandaag minder uren werken dan vroeger,  geven mensen steeds vaker aan dat ze te weinig vrije tijd hebben. De reden voor deze tijdsdruk is een samenspel van verschillende factoren; steeds meer winkels zijn open op zondag, tijdskrediet is afgebouwd, we moeten met z'n allen langer werken, meer (gedwongen) deeltijds werk, flexibelere arbeidstijden, uitbreiding van de nachtarbeid, enz. ", klinkt het.
 
"Dit denken vanuit winstoogmerk zet zich ook door in de vrije tijd. Zo heerst het idee dat we onze vrije tijd zo efficiënt mogelijk vol moeten plannen met activiteiten die ons zoveel mogelijk winst opleveren. En dat moeten we dan ook nog etaleren op social media – wat op zich ook weer tijd kost.
Kortom, we zien ook op grote schaal hiervan de gevolgen: steeds meer mensen gaan minder werken om de zorg voor kinderen en het huishouden gecombineerd te krijgen, het aantal burn-outs en langdurig zieken is aanzienlijk, ouders geven aan te weinig kwalitatieve tijd door te kunnen brengen met hun kinderen,..."
 
Waarom een Week van de Tijd?

"Deze eerste Vlaamse editie van de Week van de Tijd wil zowel de ogen als het debat openen. Dit Vlaams initiatief roept enerzijds het beleid op om een samenleving te organiseren die vrije tijd erkent als een basisrecht en die voorkomt dat een tekort aan vrije tijd louter wordt gezien als een persoonlijk probleem. Anderzijds reiken de activiteiten tijdens deze Week van de Tijd mogelijkheden aan om je vrije tijd bewuster in te vullen – of net leeg te laten."
 
Concreet

Van 4 tot 12 mei 2019 vind je verspreid over Vlaanderen zes kernen van waaruit Pasar samen met partnerorganisaties de Week van de Tijd organiseert. Meer info: www.pakjetijd.be/Weekvandetijd


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?