Resultaten voor 'online aanmelden' voor secundair onderwijs

Tijdens de aanmeldingsperiode voor het eerste jaar secundair onderwijs meldden zich 1226 kinderen aan via het centraal aanmeldingsregister. Alle secundaire scholen uit Halle, Alsemberg, Sint-Genesius-Rode en het GO! uit Lennik namen deel aan het aanmeldingssysteem. 98% van de aangemelde leerlingen kregen een plaats toegewezen in een school die de ouders hadden opgegeven.

Het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) is reeds enkele jaren gekend voor de inschrijvingen in de basisschool. Eerder dit jaar beslisten de leden van het Lokaal Overlegplatform Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw om ook voor het eerste jaar secundair aan te melden. Binnen het LOP-gebied werkten alle secundaire scholen van Halle en Beersel met het CAR, maar ook Het OLV in Sint-Genesius-Rode en het GO! in Lennik zagen een meerwaarde in een aansluiting.

Procedure

Voor het toewijzen van een school houdt dit aanmeldingsregister in eerste instantie rekening met de schoolkeuze van de ouders. Als er teveel aanmeldingen zijn, speelt een toevalsnummer dat aan elke aanmelding per school werd toebedeeld een doorslaggevende rol. Het Vlaamse Decreet laat helaas niet toe om andere parameters te gebruiken (zoals dat voor het basisonderwijs wel het geval is). Eenmaal de kinderen een plaats toegewezen krijgen, moeten de ouders zich vervolgens melden in de school om de inschrijving definitief te realiseren. Deze inschrijving gebeurt tussen 6 mei en 7 juni.

Resultaat

Voor de start van de aanmeldingen waren er 1452 vrije plaatsen in de aanmeldende scholen. 357 leerlingen werden aangemeld binnen de voorrangsregeling. Dit wil zeggen dat ze reeds een broer of zus in dezelfde secundaire school hebben of dat één van de ouders in de desbetreffende school werkt. 98% van de aangemelde leerlingen kreeg een toewijzing in één van de geregistreerde scholen, 2% werd nergens toegewezen. Van de toegewezen leerlingen werd voor 1A 97% toegewezen aan 1e schoolvoorkeur, 2% aan 2e schoolvoorkeur en 1% aan 3e schoolvoorkeur. Voor 1B werd 89% toegewezen aan 1e schoolvoorkeur en 11% aan de 2e schoolvoorkeur. In totaal werden 22 leerlingen dus nergens toegewezen, waarvan 1 leerling voor 1B. Bij 11 van deze 22 registraties maakten de ouders slechts 1 schoolkeuze.

Na toewijzing zijn 2 scholen in het centrum van Halle volzet, waardoor zij een wachtlijst met vast bepaalde volgorde door het systeem moeten hanteren. In de andere scholen zijn nog vrije plaatsen. Hoeveel vrije plaatsen er na de inschrijvingen nog zijn, zal op 13 juni via www.secundair-aanmelden.be worden meegedeeld. Wie dan nog wilt inschrijven in een school, kan vanaf 14 juni – 8u rechtstreeks naar de school gaan om de inschrijving te realiseren.

Ouders die hun kind willen inschrijven in een hogere klas of in het BuSo, moeten rechtstreeks contact opnemen met de school zelf.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?