“We hebben voor Essenbeek iets uit de brand gesleept”

Het Halse College van Burgemeester en Schepenen stelt dat het een goede overeenkomst heeft bedongen met de projectontwikkelaar die 11 huizen wil bouwen aan de vijver in Essenbeek. Oppositiepartij N-VA hekelt de gang van zaken en vooral het feit dat het gemeenteraadsbesluit een geheime dading zou bevatten. Die dading staat dinsdagavond op de agenda van de gemeenteraad.

“Een dading is een overeenkomst tussen twee partijen over een langlopend geschil met toegevingen aan beide zijde.  Het is onderhandeld door twee advocatenkantoren waardoor vertrouwelijkheid geldt naar derden toe, maar niet voor de gemeenteraadsleden. In de commissie ‘Stadsontwikkeling is gezegd dat het niet de bedoeling is er derden bij te betrekken”, verduidelijkt burgemeester Marc Snoeck (Spa).

“Dit dossier loopt al 20 jaar. Het college van burgemeester en schepenen heeft recenter een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning geweigerd en werd hierin gevolgd door de deputatie. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaf de projectontwikkelaar gelijk omdat het gewestplan niet duidelijk is en wanneer je de omgeving bekijkt, vast stelt dat er al gebouwd is. Dat had als gevolg dat de deputatie de uitspraak moest herzien waardoor er wel mag gebouwd worden. De stad wil zich daar ook aan houden onder drie voorwaarden. Dat is ten eerste het zicht op de vijver, een doorsteek naar het Warandepark en tenslotte een weg naar de vijver. Daarom zijn we opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt. “

Begin 2019 waren er opnieuw gesprekken tussen stad en ontwikkelaar. We willen die gesprekken een kans geven en legden daarom de juridische procedures stil. We kunnen die procedure ten allen tijde hervatten. We staan achter de dading omdat het een compromis met toegevingen van beide zijden is. Geen van beide partijen is er eigenlijk gelukkig mee. Maar het geeft wel de mogelijkheid om iets te verwezenlijken in het algemeen belang. We hebben voor Essenbeek iets uit de brand kunnen slepen. Vergeten we niet dat het om een privéterrein gaat. Dit is nooit een eenvoudig dossier geweest maar met wat nu voor ligt kunnen we het geheel afronden”, zegt Snoeck.

N-Va minimaliseert de toegevingen die de gemeente kon bekomen. “We hebben bovendien verkregen dat er 2 huizen minder komen en dat er in twee groepen van 6 en 5 huizen wordt gebouwd. Het wegje is wel 100 lang en de vijver zal voor iedereen toegankelijk zijn, er zal zelfs weer kunnen gevist worden”.

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 stelde onder meer de Spa voor om de vijver aan te kopen. “Dat deden we in 2018 niet meer. Vergeet niet dat je er dan de bouwgronden moet bij aankopen”, besluit de burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?