Sp.a-CD&V-Groen-bestuur wil een geheime dading over bouwdossier

Op de agenda van de gemeenteraad van Halle van dinsdag 26 november staat een dading met een projectontwikkelaar geagendeerd. Er wordt aan de gemeenteraadsleden verboden de inhoud van de dading bekend te maken. Het gaat om een geding dat de stad tegen een projectontwikkelaar aanspande ivm een bouwproject aan de kasteelvijver in Essenbeek.

“Het lot van de kasteelvijver beroert Essenbeek al sinds de eeuwwisseling. Het is een weinig fraai verhaal van milieuvernielingen, rechtszaken, omstreden bouwprojecten.  Jarenlang heeft de bevolking van Essenbeek met succes geprocedeerd tegen de bouwplannen langs de Kasteelstraat en tegen de natuurvernielingen aan de vijver. Maar morgen dreigen de meerderheidspartijen sp.a, CD&V en Groen de bevolking voor een voldongen feit te stellen. Ze stellen de gemeenteraad voor een ‘vertrouwelijke’ dading goed te keuren. Daardoor kan de ontwikkelaar het bouwproject, 11 woningen langs de Kasteelstraat, realiseren”, zegt Mark Demesmaeker, gemeenteraadslid voor N-VA. De partij doet een ultieme oproep aan alle raadsleden om tegen te stemmen.

“De historische kasteelvijver van Essenbeek is integraal gelegen in parkgebied. In 2000 verkleinde de eigenaar de vijver door hem droog te leggen en de oevers langsheen de Kasteelstraat te verleggen. Twee kleinere vijvers werden volgestort, de vijverbeek werd gebetonneerd. Wat volgt is een aaneenschakeling van rechtszaken tegen bouwovertredingen, van projectvoorstellen en natuurvernielingen. De bevolking nam telkens het voortouw, mobiliseerde, haalde fondsen op en procedeerde”, legt Mark Demesmaker uit.

“Met de verkleining van de vijver zag de ontwikkelaar zijn kans om langs de Kasteelstraat een bouwproject van eengezinswoningen voor te stellen. Tot vandaag loopt daartegen een procedureslag. Het gaat nu om de bouw van 11 woningen. Einde 2014 weigerde het College nog een identieke bouwaanvraag. Vandaag agendeert het nieuwe College een ‘vertrouwelijke’ dading, waardoor de gerechtelijke geschillen worden stopgezet en de projectontwikkelaar zijn bouwproject kan realiseren.”

Vertrouwelijkheidsclausule

De dading bevat een strikte vertrouwelijkheidsclausule. Hoewel ze geagendeerd staat op de openbare zitting, mag de inhoud ervan niet openbaar gemaakt worden. “Het dossier van de vijver is al sinds 1999 in de openbaarheid. Deze geheimhouding, dit maneuver achter de rug van de bevolking, is onbegrijpelijk voor een bestuur dat een open, eerlijke en transparante politiek voorstaat. N-VA tilt hier zeer zwaar aan”, gaat Demesmaeker verder.

Lopende procedure

Demesmaeker vraagt zich af wat het College er toe heeft aangezet deze dading op te stellen.  Op dit ogenblik is rond de bouwaanvraag nog een procedure hangende bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, die door het College zelf is ingesteld. “Zonder de definitieve beslissing af te wachten, gooit het College het op een akkoordje met de ontwikkelaar. De hangende procedure wordt stopgezet.”

“Resultaat is dat het College plots een project slikt, waartegen het eerder zelf bezwaar indiende. Daartegenover staan geen toegevingen door de projectontwikkelaar. Er komt geen pad rond de vijver, alleen een klein stukje voetweg aan de noordzijde, dat eigendom blijft van de ontwikkelaar. Er is ondertussen geen verbinding met het Warandepark. Het zicht op de vijver vanaf de Kasteelstraat is zeer beperkt. Toch is dat zicht, dat tot nu onvoldoende was voor het College, nu plots wel aanvaardbaar. Kortom, het historisch zicht is verkwanseld, het openbaar karakter van park en vijver zijn een lachertje, het park krijgt geen echte sociale invulling zoals vereist door de wet.”

Geen herstellingen

“Over de vijver zelf, de milieuvernielingen, de nodige herstelmaatregelen voor de natuur… geen woord in de overeenkomst. Vanaf de doorkijk, of het stukje pad dat de ontwikkelaar zal aanleggen, zal men kunnen kijken naar een dode waterpartij in een betonnen bak. De kasteelvijver stond op de biologische waarderingskaart van Vlaanderen ingekleurd als ‘zeer waardevol’. Ecologisch zijn de aangebrachte dempingen, storten en vernielingen helaas een ramp. Het College, mét groene schepenen, geeft toe dat het niet op de hoogte is van de stand van zaken. Dat het ecologische aspect hen niet interesseert is voor N-VA een schok!  Geen natuurherstel, geen herstel van de volgestorte moeraszones en kweekvijvers”, stelt het gemeenteraadslid vast.

Tegenstanders gaan plots akkoord

“Helemaal hallucinant wordt de dading waar de Stad belooft om de bevolking de mond te snoeren als die nog zou procederen. De Stad neemt zich dan voor om met belastinggeld ten strijde te trekken tegen initiatieven van de eigen bevolking. Onbegrijpelijk voor Groen en sp.a die jarenlang de strijd voor het herstel van de vijver hebben gesteund. Dit is meer dan een koerswending, het is een halsbrekende  politieke pirouette”, zegt Demesmaeker.

Dringende vergadering

Het schepencollege heeft op het laatste moment nog de gemeenteraadsleden samengeroepen om het agendapunt vanavond (maandag) toe te lichten. N-VA doet een dringende oproep aan alle raadsleden, van alle fracties, om deze dading niet goed te keuren.

“Wie Essenbeek kent, weet dat deze site zeer waardevol is en veel mogelijkheden biedt. Het dorpsgezicht van Essenbeek is uniek. Het is beschermd. Essenbeek had een kasteel, en de vijvers hoorden daarbij. Wat er van resteert moet gekoesterd worden, opgewaardeerd voor de bevolking. Zo doet men het overal waar men zulke parels heeft. De Stad heeft veel middelen ingezet voor de inrichting van het Warandepark, de vijver is daarvan het sluitstuk. Wie een hart heeft voor Essenbeek, voor de natuur, voor de democratie, voor principes van inspraak en transparantie… kan dit niet goedkeuren. Wij zullen deze dading en alle komende beslissingen om ze uit te voeren dan ook bestrijden”, aldus de N-VA-fractie in de gemeenteraad.

Zie ook: Voor Essenbeek iets uit de brand gesleept

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?