Wateroverlast : Hulpdiensten blijven waakzaam

REGIO - De eerste winterprik zorgde vrijdag onmiddellijk voor heel wat overlast in Vlaanderen. Door de extra regenval kreeg de brandweer al een hele dag heel wat oproepen binnen.

Zelf iets gezien of problemen? Meld het ons via info@persinfo.org. Dringende feiten via 0477-66.28.33.

Updates

10u55

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg intussen al een 35-tal oproepen voor wateroverlast. Het gaat dan om straten die blank staan en water in kelders.

11u50

Een aantal beken in de regio bereikten intussen het Alarmniveau waaronder de Maalbeek en de Vondelbeek. Andere waterlopen bereikten ook ook al het waak-niveau waaronder de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw en de Steenvoordebeek en Hunselbeek in Ternat. In Opwijk zijn er problemen met de Vondelbeek. Vooral in het lager gelegen gehucht Nijverseel. Ook de Dender staat op niveau waak en pré-waak. Heel goed op kaart te volgen via www.waterinfo.be .

Lees ook : Brandweer bewaakt stijgend water in Molenbeek Lennik- Gaasbeek

12u30

Brandweerzone Vlaams-Brabant West zit intussen al aan 100 meldingen van wateroverlast en stormschade. De helft daarvan is al verwerkt.

13u50

De brandweerzone Vlaams-Brabant kreeg intussen al 157 oproepen. Hiervan zijn al 100 interventies afgewerkt.

14u45

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg tot nu toe 177 oproepen. Daarvan zijn er 117 afgewerkt.

14u52

In Merchtem is het gemeentelijk rampenplan net afgekondigd. Dat laat burgemeester Eddie De Block weten. Ook in Londerzeel is het plan afgekondigd, aldus Nadia Sminate op Twitter.

15u16

Informatie via de gemeente Londerzeel

Op vraag van burgemeester Nadia Sminate is de veiligheidscel om 14 u. samengekomen. Brandweercommandant Dirk Keymolen en diensthoofd Openbare Werken Lesley Beirens rapporteerden over de waterstanden in Londerzeel.

In de wijk Berg (Bergstraat) staat het water bijzonder hoog – met zandzakken en pompen wordt de toestand onder controle gehouden en wordt geprobeerd de woningen te vrijwaren. Verder zijn er hoge waterstanden in Boskantstraat, Plas, Rossemstraat, Bouw, Stuiverstraat, Robbroekstraat. De technische dienst sluit - waar nodig - delen van de straten af. Aan de inwoners wordt dan ook met aandrang gevraagd om de signalisatie te respecteren en niet door de ondergelopen straten te rijden. In de Polderstraat werden zandzakken geleverd aan een woning waarvan de kelder water binnenkreeg.

De brandweer verwacht dat binnen zeer korte tijd het water over Maldersesteenweg en Kouterbaan zal lopen. Er worden zandzakken geleverd om die woningen die doorgaans problemen hebben, te vrijwaren.

Via het sms-systeem werden de vrijwilligers van de noodploeg opgeroepen om zich naar de technische dienst te begeven om zandzakken te vullen. Wie kan, brengt een eigen schop mee.

Inwoners die nood hebben aan zandzakken kunnen die ophalen aan de technische dienst, Malderendorp 14 of ophalen bij de brandweer, Brandweerplein 1 – De brandweer is voor zandzakken telefonisch te bereiken op het administratieve nummer 052 31 94 80.

Zowel technische dienst als brandweer volgen de toestand minutieus op. Inmiddels heeft de burgemeester de gemeentelijke fase afgekondigd. De veiligheidscel komt opnieuw samen om 17 u.

15u34

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg tot nu toe 199 oproepen. Daarvan zijn er 144 afgewerkt.

16u21

Straat Willy Sommers loopt weer onder water

16u38

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg tot nu toe 241 oproepen. Daarvan zijn er 169 afgewerkt.

17u37

Civiele bescherming komt pompen in Gaasbeek (video)

17u43

In Opwijk blijven er grote problemen. De Bolstraat is afgesloten voor het verkeer. Het water zakt met moeite. Zandzakken proberen de woningen te vrijwaren. (Foto) De brandweerzone Brabant West krijgt intussen nog oproepen.

18u32

De veiligheidscel van Londerzeel kwam opnieuw samen om de wateroverlast te evalueren. Uit de meest recente berichten blijkt dat de overlast nog niet over haar hoogtepunt heen is.

Onder andere de volgende straten zijn op dit ogenblik afgesloten voor het verkeer: Steenhuffelstraat, Zwaluwstraat, Plas, Watermolenstraat, Sint-Niklaasstraat, Robbroekstraat, Bontestraat, Bergstraat, Brusselsestraat, Berkenlaan en Polderstraat.

De oproep aan de inwoners om de signalisatie te respecteren en niet door de ondergelopen straten te rijden, blijft gelden.

Momenteel worden er met man en macht zandzakjes aangevoerd op de kritieke punten. In Steenhuffel staan er preventief zandzakjes ter beschikking van de inwoners ter hoogte van Lekkestraat-Steenhuffeldorp en ter hoogte van Bakker Van Riet in Steenhuffeldorp. Zandzakjes kunnen ook worden afgehaald aan de brandweerkazerne en op de gemeentelijke technische dienst. Vrijwilligers die willen meehelpen om zandzakjes te vullen, begeven zich naar de technische dienst, Malderendorp 14.

Er werd een crisisnummer geopend. Mensen met vragen kunnen terecht op het nummer 0800 99 898.

De brandweer en technische dienst blijven de situatie nauwgezet opvolgen. De veiligheidscel komt om 19u15 opnieuw samen.

18u56

Burgemeester De Block laat weten dat het rampenplan nog zeker tot 19u 30 van kracht blijft in Merchtem.
 
19u15

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg tot nu toe 263 oproepen. Daarvan zijn er 228 afgewerkt. Het aantal inkomende oproepen zakt duidelijk.

22u05

Civiele bescherming pompt 12.000 l/minuut uit Gaasbeekse Molenbeek

23u50

Zone Vlaams-Brabant West: heeft momenteel 317 van de 329 interventies afgewerkt.

De gemeentelijke noodfase in Londerzeel blijft zeker tot 9u (zaterdagochtend) van kracht. De veiligheidscel kwam er om 22.15 uur samen om de laatste stand van zaken van de wateroverlast te evalueren. In heel Londerzeel zijn verschillende kelders en enkele woningen ondergelopen. Heel wat straten staan blank.De situatie in het centrum van Londerzeel is stabiel, maar de hulpdiensten blijven waakzaam. Het Heldenplein werd wel uit voorzorg ontruimd. In de Kattestraat werd een kleine dam opgeworpen, eveneens preventief. Verschillende straten blijven afgesloten.

Ook uit Merchtem kregen we voorlopig nog geen bericht over een mogelijk stopzetten van het gemeentelijk rampenplan. De hulpdiensen blijven waakzaam.

00u32

Via Waterinfo.be kan je de waterstanden van verschillende waterlopen opvolgen. Momenteel staan onder andere de Grote Molenbeek in Merchtem en Huizeingen en de Bellebeek in Essene in alarm.  De Hunselbeek en de Steenvoordebeek in Ternat staan in alarm.

12u09

Het aantal oproepen bij de brandweerzone Brabant West is afgenomen. Momenteel is de brandweer nog actief in Opwijk en Londerzeel. Volgens het KMI kunnen vandaag plaatselijk nog (winterse) buien tot ontwikkeling komen.

13u

De veiligheidscel kwam deze ochtend opnieuw samen om de evolutie van de wateroverlast in Londerzeel te bespreken.

Het water verplaatste zich deze nacht van Steenhuffel naar het grensgebied tussen Malderen en Sint-Jozef. Op de Maldersesteenweg en Kouterbaan, maar ook Herbodin, Kruisheide, Zavel en nu ook Zwaantje kwam er een pak water bij. Dankzij de inspanningen van de hulpdiensten, de medewerkers van de technische dienst en heel wat vrijwilligers zijn de huizen er gevrijwaard gebleven. In Steenhuffel en Londerzeel centrum lijken de grootste problemen achter de rug en is het wachten tot het water er wegtrekt. Straten blijven afgesloten zolang er water op de rijbaan staat.

Het grootste gevaar schuilt in de voorspelde vorst tijdens de komende nachten. Het overtollige water bevriest dan en kan niet wegtrekken.

Hulpbehoevende mensen lopen door de combinatie van vrieskou en de wateroverlast bijkomend risico. Gemeente Londerzeel roept daarom haar inwoners op om zeker eens langs te gaan bij de buren. Solidariteit tussen buren is en blijft de beste manier om eenzaamheid tegen te gaan en hulpbehoevende mensen te helpen. Informeer eens of alles OK is, of er boodschappen kunnen gedaan worden of eens langs de apotheker moet worden gegaan.

Het infonummer 0800/99 898 is opnieuw operationeel voor alle vragen van de inwoners. De gemeentelijke fase van het rampenplan blijft nog zeker tot 18u00 van kracht. Dan komt de veiligheidscel opnieuw samen om de laatste stand van zaken te beoordelen.

19u35

Burgemeester Nadia Sminate heeft vanavond na overleg met de veiligheidscel van de gemeente Londerzeel besloten om de gemeentelijke fase van het ramenplan stop te zetten.

De veiligheidscel van de gemeente Londerzeel kwam vanavond opnieuw samen om de wateroverlast te beoordelen. De algemene waterstand zakt langzaamaan en de toestand is overal stabiel. De laatste pompwerken bij ondergelopen kelders worden nog afgewerkt door de brandweer. Er zijn geen huizen meer in gevaar. Burgemeester Nadia Sminate besliste daarom na overleg om de gemeentelijke fase van het rampenplan af te blazen.

Het afblazen van de gemeentelijke fase betekent wel niet dat alle overlast is verdwenen. Er zijn nog steeds straten die afgesloten zijn voor het verkeer. Het gaat meer bepaald over Maldersesteenweg, Kouterbaan, Lakeman, Koevoetmolenstraat, Zavel, Zwaantje, Kruisheide, Herbodin, Broekstraat en Kouhagen. Deze straten zullen stelselmatig worden opengesteld voor het verkeer wanneer er geen gevaar meer is voor de weggebruikers. In het geval van de Maldersesteenweg en Kouterbaan wordt dit niet verwacht tot na dit weekend.

Daar waar ze niet meer nodig zijn, zullen de zandzakjes worden opgehaald vanaf maandag. Voor wat betreft de voorspelde nachtvorst werden de nodige voorzorgen genomen. Zo staat er een aparte strooiploeg paraat die onmiddellijk kan uitrukken wanneer nodig. Het infonummer 0800/99 898 werd om 19u uit werking gehaald. Voor alle vragen kunnen de inwoners terecht op het algemeen telefoonnummer 052/31 94 80 van de brandweer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?