Wateroverlast Halle: opvangcapaciteit bufferbekken overschreden

HALLE – Op dinsdag 7 juni werd Halle, samen met  vele andere gemeenten, getroffen door extreem noodweer. Dat ook het Halse centrum zo ernstig getroffen werd was voor de stadsdiensten, net als voor velen, een grote verrassing en verontrustend. Het stadsbestuur investeerde de voorbije jaren namelijk intensief in nieuwe, bijkomende buffers.

Het stadsbestuur vroeg zich meteen af hoe deze overstroming kon gebeuren. De stadsdiensten onderzochten samen met de aannemer de mogelijke oorzaken van de wateroverlast in de Basiliekstraat. Hieronder zijn de eerste bevindingen opgelijst. Het studiebureau Sweco werd intussen ook aangesteld om verder onderzoek te doen naar de oorzaken.

Investeringen sinds 2007

In mei en juni 2007 werd Halle verschillende keren geteisterd door zware wateroverlast. Sinds die bewuste periode werden er verschillende studies en zware investeringen gedaan om wateroverlast te bestrijden.

Volgende projecten werden  reeds gerealiseerd:

1)     Bufferbekken ter hoogte van het park van Buizingen om wateroverlast ter hoogte van het Gemeenteplein in Buizingen op te lossen

2)     Bufferbekken ter hoogte van Biezeput

3)     Bufferbekken ter hoogte van de V. Baetensstraat en een aanpassing van de constructie in de Z. Bernardastraat om Halle centrum te vrijwaren

4)     Rioleringskokers op het Possozplein

5)     Bufferbekken op parking Leide

6)     Rioleringskokers op de Maandagmarkt om water van de Ninoofsesteenweg op te vangen

Investeringen in uitvoering:

7)     Bufferbekken Basiliekstraat

8)     Bufferbekken Sint-Rochusstraat

Toekomstige investeringen:

9)     Bufferbekkens Kruiskensheide (Lembeek)

10)  Overstromingsgebied creëren ter hoogte van de Grote Weide om de Groebegracht te bufferen.

Bufferbekkens deden dinsdag 7/6 hun werk

De vele investeringen hebben hun nut bewezen. Sinds 2007 is de wateroverlastproblematiek in Halle drastisch verminderd. De regenval van de voorbije weken, maar vooral van dinsdag 7 juni, was -zoals ook aangehaald in de media- uitzonderlijk. Alle gemeenten in de omgeving werden zeer zwaar getroffen. In Halle viel maar liefst een ongeziene 55 liter per vierkante meter water uit de lucht (doet zich in België zo’n één keer om de 10 jaar voor).

De bufferbekkens konden de regenval van afgelopen dinsdagavond niet meer slikken. De opvangcapaciteit van een buffer is namelijk niet onbeperkt. Het bufferbekken ter hoogte van de V. Baetensstraat deed zijn werk, maar bereikte bijvoorbeeld op dinsdagavond zijn piekdebiet.

Niet afgewerkt

De wateroverlast die de Basiliekstraat te verwerken kreeg is volgens een eerste onderzoek te wijten aan het feit dat nog niet alle nieuw aangelegde constructies volledig werken omdat de werken nog niet beëindigd zijn. De buffer op het kruispunt van de Basiliekstraat met de Vuurkruisenstraat is nog niet operationeel. Hierdoor kon het water komende van de Bergensesteenweg onvoldoende afvloeien. Water komende van de Bergensesteenweg werd via het Possozplein afgevoerd in plaats van via de voorziene weg: de Vuurkruisenstraat. Een eerste onderzoek wijst uit dat dit de oorzaak is van de overlast op de Maandagmarkt. Dit probleem zou dan binnen 2 maanden volledig van de baan moeten zijn.

Het studiebureau Sweco zal voor alle zekerheid verder onderzoek uitvoeren en nagaan of de wateroverlast in het centrum niet te wijten is aan technische mankementen.

Werking bufferbekken

Een bufferbekken bestaat uit twee kamers: een bergingskamer en een overstortkamer. In de 1ste kamer (bergingskamer) loopt het regenwater. Wanneer de 1ste kamer volledig gevuld is, zal het overtollige water naar een 2e kamer (overstortkamer) lopen. Dit water wordt vertraagd afgevoerd richting de waterloop. Een bufferbekken heeft gemiddeld zo’n 6 uren nodig om volledig leeg te lopen. Voor korte hevige buien is dit geen probleem.

Bij heel uitzonderlijke en langdurige regenval krijgt het bufferbekken onvoldoende tijd om te lozen. Het buffer loopt dan vol en het overtollige water komt rechtstreeks in de riolering terecht, met als gevolg dat de rioleringsbuizen zich gaan vullen. Op dit moment zal het water terugslaan en op de hoger gelegen delen terug uit de rioolroosters lopen. Dit gebeurde ook dinsdag 7 juni op verschillende plaatsen.

Een bufferbekken werkt niet handmatig: er is geen “knop” of “schakelaar” die het aan of uitzet. Tijdens de wateroverlast van dinsdag 7 juni hebben enkele medewerkers van de stad en de aannemer zich door middel van een inspectie ter plaatste vergewist van de toestand van het bekken ter hoogte van de Leide, wat tot verhalen leidde als dat zij daar iets zouden ondernomen hebben om het water plots te laten weglopen. Dit klopt niet én kan ook technisch gewoon niet.

Te smalle goten?

Bij de heraanleg van de Basiliekstraat werden langs weerskanten van de rijloper goten geplaatst. De breedte van deze goten zorgt voor heel wat veronderstellingen over hun opvangcapaciteit. Dat deze smalle goten minder water kunnen slikken dan een bredere goot is echter een foutieve perceptie. Hoewel de goten op het eerste zicht smaller lijken, beschikken de goten over een tien keer grotere opvangcapaciteit dan de vroegere rioolroosters. Bovendien lopen de nieuwe goten over de gehele lengte van de Basiliekstraat. Dat de goten snel zouden verstoppen, klopt niet. Om de 25 meter is er immers een klein rooster waar het zand opgevangen wordt. Hieronder vindt u een principeschets van de lijnafwatering.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?