Waterbeheersingswerken, een stand van zaken

Inwoners van Galmaarden zullen het wellicht al opgemerkt hebben dat er regelmatig aarde wordt af- en aangevoerd in het kader van de waterwerken die volop bezig zijn. Sinds 19 juni zijn de grondwerken gestart in Galmaarden.

In Galmaarden wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van de dijk op- en afwaarts de Nieuwstraat. De grond wordt aangevoerd vanuit de uitgraving van het winterbed afwaarts de Driscartmolen. De verdere werkzaamheden zijn gepland na het bouwverlof.

Totaalplan Mark

De VMM werkte voor de Mark een totaalplan uit om waterbeheersingswerken uit voeren en vismigratieknelpunten op te lossen. Dit totaalplan omvat onder andere de constructie van 3 nieuwe overstromingsgebieden. De werken zullen zo'n 60 woningen in Galmaarden en Herne beschermen tegen overstromingen uit de Mark. De werken zijn gestart in december 2017 en duren meerdere jaren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?