Wat schuilt er toch in die Kesterse bodem?

Van vrijdag 1 tot zaterdag 2 juni vinden op de site van het toekomstig politiecommissariaat langs de Edingsesteenweg de Archeologiedagen plaats. De proefsleuven zullen in het begin van die week gegraven worden en zullen dat weekend tentoongesteld worden. Op deze plek is er ook al een tijdje het vermoeden van een Gallo-Romeins heiligdom, als we de bodemscans mogen geloven.

ABO nv voert samen met de gemeente het sleuvenonderzoek uit in opdracht van provincie Vlaams-Brabant en van de Heemkundige Kring van Gooik. Enkele jaren geleden wees geofysisch onderzoek uit dat het Gallo-Romeinse Kester een rijke handelsnederzetting was aan het kruispunt van twee belangrijke Noord-Gallische wegen. Daar worden regelmatig nieuwe vondsten gedaan, zoals amforen, glazen sieraden en munten. Ook hierbuiten vloeien er ontdekkingen, zoals de villadomeinen in de Kesterse Pattatenstraat en de Leerbeekse Kwadenbeekstraat.

Iedereen moet archeologie kunnen beleven tijdens deze Archeologiedagen. Er zijn immers niet veel andere Vlaamse sites die te vergelijken zijn met die van Kester. Daar bij komt nog dat Kester de minst onderzochte en tegelijk de best bewaarde is. Daarom stellen de gemeente en Politiezone Pajottenland de site van het politiecommissariaat open, om een unieke blik op deze plek te bieden.

Romeinse hapjes

Op vrijdag van 13 tot 16 uur en op zaterdag van 11 tot 14 uur 30 nemen de archeologen van ABO nv en de vrijetijdsarcheologen plaats aan de infostands op deze site. Vondsten uit de streek worden openbaard door onder meer demonstraties met bodemscanners. Op zaterdag wordt het ook smullen van Romeinse hapjes, verzorgd door een food-archeoloog.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?