Wat met fietsers bij afsluiten van spooroverweg in de Bolstraat?

Om het aantal ongevallen te doen dalen, streeft Infrabel ernaar om zo veel mogelijk overwegen te doen verdwijnen en te vervangen door veiligere alternatieven. Zo is het de bedoeling om de spooroverweg in de Bolstraat af te sluiten voor alle verkeer. Daarom is het wenselijk een veilig alternatief voor fietsers aan te bieden.

In de huidige situatie biedt de Neerveldstraat geen fietsveilige oplossing. Voor de aanleg van fietspaden is er onvoldoende ruimte en zouden er onteigeningen moeten gebeuren. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit niet echt haalbaar is.

Adviesbureau Tridée werd aangeduid om een analyse te maken van wat mogelijk is om de huidige Neerveldstraat fietsveiliger te maken.

Op basis van verkeerstellingen en de beoordeling van de ruime omgeving heeft het adviesbureau enkele voorstellen uitgewerkt. Om deze voorstellen toe te lichten wordt een infomarkt georganiseerd met uitleg over de maatregelen. Deze infomarkt vindt plaats op donderdag 23 juni 2022 tussen 16 en 20 uur in GAC II (trouwzaal), Ringlaan 20 in Opwijk.

Iedereen kan er vrij de voorstellen komen inkijken, vragen stellen en eventuele opmerkingen maken. Nadien worden alle reacties verzameld en de voorstellen verder uitgewerkt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?