Wat is er aan de hand met de pijplijnen van Total?

Total wil herstellingen uitvoeren aan één of meerdere buizen van de pijplijnen, die chemische producten vervoeren. De buizen lopen op die plaats onder het domein van Jan Leyssens. De man stelt zich ernstige vragen en eist een bodemonderzoek. Hij wil de zo de vele aangelanden en eigenaars van woningen en gronden langs het parcours bewust maken van mogelijke gevaren.

De ondergrondse pijpleidingen van Total lopen van Antwerpen naar het Henegouwse Feluy, waar Total een productiesite heeft. De buizen lopen in onze regio onder meer ook in Londerzeel, Merchtem, Asse, Ternat en Pepingen. We gaan even terug in de tijd, want het Pajottenland kon de aanleg van de snelweg A8 tegenhouden maar niet de plaatsing van deze pijpleidingen. Weinigen weten nog waar die buizen liggen en waarvoor ze dienen, maar eind de jaren 1990 was het hot news in de regio. In Dilbeek ging het gemeentebestuur in verzet, in Lennik gaf de gemeente onder burgemeester Van Eeckhout en schepen De Waele een positief advies onder voorwaarden, ondanks de 746 handtekeningen die de actiegroep ‘Anti Knal’ verzamelde.

Lees verder onder de foto's

De aanleiding voor de pijplijnen is één van de voorbeelden van de wafelijzerpolitiek die in die jaren regelmatig werd toegepast. Wallonië kreeg op die manier een compensatie voor de uitbereiding van de havens van Antwerpen en Zeebrugge.

Lees verder onder de foto's

Oorspronkelijk werd slechts één buis, voor het transport van stookolie aangelegd, maar eind 1998 werd de grond weer omgewoeld om er buizen voor ethyleen en waterstof bij te leggen. Rond de pijplijnen geldt een veiligheidszone van 30 meter maar toch lopen ze rakelings langs de villawijk Olmenpark.

De pijpleidingsdienst van Total Olefins Antwerp beheert deze pijpleidingen. Zij volgen vanuit een controlekamer 24 op 24 uur, 7 dagen op 7, druk, debiet en temperatuur op.  Met gespecialiseerde inspectietechnieken controleren zij de staat van de leidingen. Dagelijks vliegt er een helikopter over het volledige traject van de pijpleiding. In het verleden hebben we weet van inspectiewerken in Merchtem en een rampoefening in Pepingen

De pijpleidingen lopen onder meer onder het domein van Jan Leyssens in Lennik. Hij was in de jaren 1990 één van de drijvende krachten achter de actiegroep ‘Anti Knal’.  “Ik was begonnen met de restauratie van de historische hoeve “Hof Wivercen” en had er ook een grond van 2,5ha aangekocht, die ik liet beplanten met bomen en voorzien van een vijver die helpt bij de waterbeheersing in de omgeving. Nergens in de notarisakte stond vermeld dat er een ondergrondse petroleumbuis liep. Dan kwam plots het nieuws dat er pijpen zouden bijgelegd worden als werken van openbaar nut. Maar ze gingen gewoon manu militari over privaateigendommen en hier moesten er daarvoor 500 jonge bomen sneuvelen. Ik had, bij ministerieel besluit, subsidies gekregen voor de aanplant van een bos, maar een deel van die toelage werd ingehouden door de kapping. Een vergoeding daarvoor heb ik nooit ontvangen. Het was nochtans mogelijk geweest om openbaar domein te volgen, zoals bermen van snelwegen en jaagpaden of transport via waterwegen  De aanleg van deze gevaarlijke pijpleidingen veroorzaakten naast het gevaar ook voor waardevermindering van de eigendommen op en naast het parcours.”

In februari 2022 kreeg Jan Leyssens de melding dat er over de buizen moest geïnspecteerd worden van op de grond. “Ik zag later een man met meetapparatuur lopen, die eventuele lekken moest opsporen. Daarna kreeg ik een verzoek om mijn eigendom te betreden zodat technici de veiligheid van de pijpleidingen kunnen inspecteren. Ze baseren zich op erfdienstbaarheid, terwijl zij dat nooit hebben bekomen. Waarom wilden ze absoluut leidingen leggen onder een afgesloten domein? Ze willen dus graafwerken doen met machines, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik wil dat er eerst een bodemonderzoek gebeurt om eventuele bodemverontreiniging na te gaan.”

“In het verleden zijn er al twee keer herstellingen gebeurd. Ik vernam dat ze deze keer herstellingen willen uitvoeren. Is er dan iets aan de hand met de buizen of de coatingbescherming er van? Ik stel me daar ernstige vragen bij en wil weten wat er aan de hand is. Zijn de buizen misschien beschadigd? Moeten we vrezen voor een schandaal als dat van de PFAS-verontreiniging in Zwijndrecht?”, besluit Jan Leyssens. Problemen met deze buizen zijn denkbeeldig want in 2016 werden in Bornem dieven betrapt, die diesel af tapten van een ondergrondse distributieleiding.

“Naar aanleiding van onze reguliere controles, werd er op een locatie op het perceel van dhr. Leyssens een coatingfout vastgesteld op de PPAF DN200-leiding. Telkens wanneer wij dergelijke fouten vaststellen, worden deze consequent gerepareerd, zodat de integriteit van de leiding kan gewaarborgd worden”, verduidelijkt Geert Heytens, coördinator Sector South van TotalEnergies.

“Dergelijke fouten kunnen diverse oorzaken hebben. O.m. als gevolg van  bewegingen in de ondergrond (inspoelingen), door ingroei van wortels van bomen die te dicht (en dus onwettelijk!!) bij een leiding staan, door beschadiging tijdens ongeoorloofde graafwerken, enz. enz. Het vaststellen en repareren van dergelijke fouten behoort bijgevolg tot het normale en reguliere onderhoudswerk op onze leidingen”, gaat Heytens verder.

“Of de herstelling in kwestie zal uitgevoerd worden vanaf 19 april, ligt nog niet vast. Dit zal afhangen van wanneer de eigenaar ons daar toestemming zal voor geven. Ik neem evenwel aan dat we deze toestemming één van de komende dagen zullen krijgen via onze onderhandelaar Bureau Basteyns”, aldus Geert Heytens.

Het gemeentebestuur van Lennik laat in een e-mail weten dat ze niet geïnformeerd werden over de plannen van TotalEnergies. Dit is wel merkwaardig want hogerop aan de Rosweg worden er al enkele weken gelijkaardige werken uitgevoerd. We vernemen ook dat er, op de grens tussen Gaasbeek en Lennik een tuinbouwer verplicht wordt een serre af te breken.

 

Eigen foto's en repro uit Blik

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?