Vrije Universiteit Brussel (VUB) start met code geel

De VUB start op maandag 21 september het academiejaar met code geel. Dit laat de decanen, docenten en ondersteunend personeel toe hun studenten klaar te maken voor de start van hun nieuwe studiejaar in deze tijden van corona. Rector Caroline Pauwels: “Dat is essentieel voor ons pedagogisch project, zeker voor nieuwe studenten.”

De onthaalmomenten gaan dus door zoals normaal. De VUB bereidt zich tegelijkertijd voor op code oranje. De universiteit heeft als verantwoordelijkheid om de stijgende coronacijfers mee te bestrijden. Na de eerste lesweek schakelt de VUB over op code oranje. Concreet betekent dit dat we vanaf 28 september overschakelen naar een bezetting van de auditoria met 20%. Kwaliteitsvol onderwijs blijft gegarandeerd.

De Brusselse universiteiten krijgen instructies van de federale en Vlaamse overheid, het Brussels Gewest en de gemeentes. Caroline Pauwels: “Dit is een aparte politieke context die niet te vergelijken is met andere universiteitssteden. Wij volgen daarom samen met onze zusteruniversiteit ULB en de andere hoger onderwijsinstellingen de actualiteit in onze eigen stad en gewest nauwgezet op. Tegelijkertijd zoeken we naar een balans tussen ons pedagogisch project, volksgezondheid en welzijn van studenten en medewerkers.”

De VUB is ervan overtuigd dat maatregelen pas succes zullen hebben wanneer ze breed gedragen worden. Daarom overlegt ze ook met de studentenraad en de studentenkringen om een concreet actieplan op te stellen om coronasafe te werken. Daarbij zullen ze veel aandacht hebben voor ieders welzijn.

Caroline Pauwels: “We gaan nog lange tijd met dit virus moeten samenleven. Dit moeten we niet doen door dingen te verbieden, maar net door iedereen als partner te zien. Daarom ook organiseren we de komende weken fysiek onze academische opening en de graduation ceremonies. We geloven in de kracht van verbondenheid en solidariteit, en streven naar een verandering die gedragen wordt door allen die gevat zijn door de maatregelen. En die allen samen gaan voor een betere wereld.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?