Vragen over asbestvervuiling op Nederhemsite

N-VA Halle heeft bedenkingen bij de asbestvervuiling die aan het licht kwam tijdens de werken op de Nederhemsite. Uit de grondsanering bij de start van de aanleg van de parking en de bijhorende ontsluitingsweg bleek al snel dat men niet te maken had met een gewone sanering maar wel met een asbestsanering. Ook het terrein naast de ontsluitingsweg, dat eigendom is van de stad, bleek met asbest vervuild te zijn. Burgemeester Dirk Pieters betreurt het dat N-VA onrust zaait.

“Het is waar dat meteen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen werden genomen, maar dat neemt niet weg dat N-VA Halle serieuze vragen heeft bij het dossier”, liet fractieleider Wim Demuylder op de gemeenteraad eerder deze week weten. “De mogelijke vervuiling van de gronden rond Nederhem kwam in het verleden regelmatig ter sprake maar de meerderheid vertelde ons altijd dat er geen enkel probleem was en dat de nodige bodemattesten aanwezig waren. Nu plots blijkt dat er een zware asbestvervuiling aanwezig was. Wie het verleden van deze gronden kent zal natuurlijk niet echt verbaasd zijn, maar echt geruststellend is dat allemaal niet.”

Demuylder stelt ook vast dat de nieuwe woningen op de Nederhemsite gebouwd worden vlak naast de vervuilde percelen. “Ik kan alleen maar hopen dat het bodemonderzoek daar wél grondig is gebeurd en dat die percelen geen asbest bevatten”, besluit Demuylder.

Deontologisch

Burgemeester Dirk Pieters reageert zeer ontstemd over het bericht dat N-VA na de gemeenteraad de wereld instuurde. "Ik heb de vraag van het raadslid op de gemeenteraad beantwoord en heb verzekerd dat er geen enkel gevaar is geweest (noch is)  voor de bevolking (inzonderheid de aanpalende bewoners) en heb toegezegd dat we OVAM zullen vragen het dossier nog te komen toelichten op de commissie openbare werken om dat in detail toe te lichten", aldus Pieters. "Dat met dit bericht toch nog enige twijfel en ongerustheid wordt gezaaid, vind ik in deze context deontologisch fout."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?