Vraag een bank aan

Burgers die graag een buurtbankje plaatsen aan hun woning, op een leuke plek in hun wijk of pakweg langs een druk bewandeld paadje in hun straat kunnen daar een gratis aanvraag voor indienen. De bankjes zijn een fijne manier om het kleine ontmoeten in straten en buurten te stimuleren en inwoners opnieuw dichter bij elkaar te brengen. De gemeenteraad keurde op 29 maart het reglement rond de buurtbankjes goed.

De buurtbankjes zijn een echt burgerinitiatief. Tijdens de digitale StadsMakers labo's rond 'ontmoeting in de stad' dachten Geraardsbergenaars samen na over hoe mensen geprikkeld kunnen worden om elkaars gezelschap op te zoeken. Twee ideeën kregen het meeste stemmen achter zich: dorpscafés en buurtbankjes.

“Door corona konden we nog geen dorpscafés organiseren, met het idee van de buurtbankjes zijn we wel meteen aan de slag gegaan. Het is leuk dat onze burgers dit concept zélf hebben bedacht. Burgerparticipatie is dus zeker geen dode letter in onze stad. De kleinschaligheid van de bankjes heeft veel potentieel, en dit zowel in de stad, een dorp, een deelgemeente... Het is een ideale gelegenheid om mensen dichter bij elkaar te brengen en elkaar beter te leren kennen”, zegt schepen van Samenleving Kristin Vangeyte.

Drie soorten bankjes

Samen met vrijwilligers heeft het lokaal bestuur een reglement voor de buurtbankjes opgesteld. Dit werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 maart 2022.

Er worden drie mogelijkheden voor banken voorzien:

  • een gevelbank
  • een vaste zitbank
  • een vaste picknickbank

 

De bankjes mogen op (de grens met) het openbaar domein staan, op de openbare weg of op privédomein met openbaar karakter.

 

Het lokaal bestuur staat in voor de kosten van de buurtbankjes.

Buurtbankje aanvragen

Burgers die een bankje wil aanvragen, kunnen dat:

  • online via het thuisloket van het lokaal bestuur Geraardsbergen
  • per e-mail via samenleving@geraardsbergen.be
  • per post naar: Lokaal Bestuur Geraardsbergen, Samenleving – buurtbank, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?