Vooruit versiert vrouwelijke standbeelden op Internationale Vrouwendag

Het is vandaag Internationale Vrouwendag en daarom zetten Vooruit, ZIJkant en REBELLE (VIVA-SVV) vrouwelijke standbeelden in de bloemetjes. In Liedekerke is het standbeeld van de kantklosster, één van de twaalf vrouwelijke standbeelden in Vlaams-Brabant, dan ook rijkelijk versierd. De bloemen zijn voor elke vrouw ter wereld. Voor elke vrouw die gelijkwaardig respect en een gelijkwaardig loon verdient.

Er zijn weinig vrouwen die een eigen standbeeld kregen. Nochtans zou geen enkele man geschiedenis hebben geschreven zonder een bloem van een vrouw, die de rest van de wereld deed draaien.

Vrouwen besteedden ook voor corona veel meer tijd dan mannen aan het huishouden en de zorg voor kinderen. De COVID-pandemie heeft de ongelijke taakverdeling alleen maar vergroot. De VUB bevroeg mensen naar hun tijdsbesteding tijdens de eerste lockdown. Het onderzoek zet de genderstereotiepe taakverdeling op scherp: terwijl vaders zich afzonderen voor hun videocalls, klappen moeders aan de keukentafel hun laptop open en helpen ze tegelijk de kinderen met hun huiswerk of steken ze een was in. Een rapport van het Europees Parlement concludeerde dat telewerkende moeders zich per dag maar liefst anderhalf uur langer over de kinderen ontfermen dan telewerkende vaders.

Het corona-ouderschapsverlof in België is dan ook bijna uitsluitend door vrouwen opgenomen (71%). Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis ons terug in de tijd heeft geslingerd, en het valt te verwachten dat deze tendens niet snel zal keren. Traditionele rolpatronen blijken zeer hardnekkig.

“Het is een pijnlijke realiteit dat er, anno 2022, nog altijd ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. Ook in Europa verdienen vrouwelijke werkneemsters gemiddeld 14% minder dan hun mannelijke collega’s”, zegt Vlaams parlementslid en schepen in Liedekerke Katia Segers.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?