Voorstelling Nieuw College van Burgemeester en Schepenen

Vandaag werd in het gemeentehuis van Galmaarden het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen voorgesteld dat vanaf 1 januari 2019 aan de slag zal gaan. Er waren niet veel vergaderingen nodig om tot een akkoord te komen. Ieder heeft bevoegdheden gekozen naar zijn interessesfeer wat de werking alleen maar ten goede kan komen.

Burgemeester Patrick Decat zal naast de bevoegdheden die gelinkt zijn aan het burgemeesterschap ook ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu en afvalbeleid voor zijn rekening nemen.

Eerste schepen Ludo Persoons gaat een volledig nieuwe uitdaging aan. Onder zijn bevoegdheden vallen openbare werken, gebouwen, patrimonium, energie, begraafplaatsen, technische dienst en winterdienst.

Tweede schepen Marleen Merckaert is als nieuwkomer vooral geïnteresseerd in alles wat de jeugd aangaat. Zij heeft dan ook gekozen voor de bevoegdheden van onderwijs, jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking, lokale economie en middenstand. Marleen zal ook begaan zijn met de informatie voor het infoblad Samen.

Derde schepen Ludo Van Paepegem heeft cultuur en toerisme onder zijn bevoegdheden gekregen. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor financiën, personeelszaken en informatisering. Dit laatste zowel de ICT van de gemeente als naar de burger toe.

Vierde schepen Kurt Pennincks zal ook de voorzitter zijn van ‘het bijzonder comité sociale dienst’. De gemeenteraad en de OCMW-raad zijn samengevloeid waardoor alle algemene zaken op sociaal vlak door de gemeenteraad zullen beslist worden. Enkel de sociale dossiers zullen door het comité behandeld worden. Aangezien Kurt ook een volwaardig schepen zal zijn heeft hij de bevoegdheid gekregen voor welzijn, senioren, landbouw en sport.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?