Voorlopige verkeerslichten kruispunt D’Hoeft gaan weg

Naar aanleiding van het ongeval van afgelopen weekend op het kruispunt D’Hoeft vraagt oppositiepartij N-VA Gooik om dringend werk te maken van de veiligheid. Vanavond zouden de tijdelijke verkeerslichten worden weg genomen.

Afgelopen zaterdag raakte een hoogzwangere vrouw gewond bij een ongeval op het kruispunt D’Hoeft in Gooik. De bestuurster zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Een verkeersdeskundige onderzoekt nu of het ongeval te wijten is aan problemen in de signalisatie rond het kruispunt.

“De problematiek rond het kruispunt D’Hoeft was al langer gekend”, stelt gemeenteraadslid Jason Broodcoorens (N-VA) vast. “De verkeerslichten werken er vaak niet en de extra signalisatie tijdens de kabelwerken is slecht afgesteld, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan”.

Verantwoordelijkheid afschuiven

“Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren bij elk incident op een steenweg of een groot kruispunt de verantwoordelijkheid van zich afgeschoven door te zeggen dat het om een gewestweg gaat. Het is echter de verantwoordelijkheid van de burgemeester om de veiligheid van de burgers op ons grondgebied te garanderen en de taak van de schepen van mobiliteit om met de Vlaamse overheid in dialoog te treden over gevaarlijke gewestwegen.”

N-VA verwijst naar het overlegorgaan tussen de gemeente en het gewest, waar de gemeente de aanpak van gevaarlijke kruispunten kan vragen . “Op die manier zijn er door het gewest al concrete plannen voorgesteld om onder andere de kruispunten Kesterbrugge en Belle Triene aan te pakken, volledig betaald door Vlaanderen. Jammer genoeg gaat de gemeente hier niet op in, maar ondertussen blijft ze wel de verantwoordelijkheid voor de gevaarlijke steenwegen en kruispunten afschuiven op de Vlaamse overheid. Dit had veel erger kunnen aflopen”, besluit Jason Broodcoorens. “Laat dit een wake-up call zijn voor het gemeentebestuur.”

Tijdelijke verkeerslichten

Burgemeester Michel Doomst: “Het kruispunt de Hoeve is van verkeerslichten en snelheidscamera’s voorzien omdat het in het verleden een gevaarlijk kruispunt was. Voor de verbinding Hoeve-Leerbeek is ook een trajectcontrole opgenomen in de planning van de politie.”

“Het ongeluk heeft zich voorgedaan bij installatie van tijdelijke verkeerslichten. De gemeente geeft hiervoor de vergunning af en de manier waarop de lichten functioneren is een zaak van overleg tussen het gewest en de aannemer van de werken. Bij het begin van de week werden mankementen bij de overgang van groen naar rood gesignaleerd. De gemeente heeft contact opgenomen om die mogelijk slechte afstelling direct bij te passen. De situatie is niet makkelijk omdat de overgang naar de steenweg moet beperkt worden gehouden om de stroom om de grote baan de kans te geven om door te rijden. Elk signaal dat we krijgen wordt onmiddellijk aan de aannemer gemeld, ook de politie volgt de situatie op. Vanavond (dinsdag 17-12-19) wordt de tijdelijke signalisatie weggenomen omdat de werken beëindigd zijn”, besluit Doomst.

Belle Triene, Kesterbrugge en Zwart Schaap

De gemeente Gooik vraagt al enkele jaren om de veiligheid op de kruispunten met gewestwegen  Belle Triene, Kesterbrugge en Zwart Schaap te verbeteren. Voor de kruispunten Belle Triene, Kesterbrugge is de gemeente altijd voorstander geweest van rotondes maar ondermeer de kostprijs van onteigeningen is voor het Agentschap Wegen en Verkeer een struikelblok. Het AWV wil er verkeerslichten plaatsen.

“Op de provinciale overlegvergadering vernamen we dat het AWV de procedure heeft opgestart om verkeerslichten te plaatsen op het kruispunt Kesterbrugge. Voor het kruispunt Belle Triene zien we het niet zitten dat het verkeer uit de Stuyvenberstraat niet rechtstreeks richting Lennik mag rijden. Het verkeer zou een ommetje moeten maken via de rotonde of door het dorp van Gooik. Voor het kruispunt Zwart Schaap is er nog geen duidelijkheid”, aldus Michel Doomst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?