Voorlopig gunstige evolutie van woninginbraken in Halle

HALLE - Uit de eerste cijfers van 2014 van de lokale politie blijkt dat in de stad Halle het aantal woninginbraken daalt ten opzichte van het rampjaar 2013.

Uit de voorstelling van het jaarverslag van de lokale politiezone Halle blijkt dat 2013 een bijzonder zwart jaar was op vlak van wonininbraken. In vergelijking met 2012 steeg het aantal effectieve inbraken en pogingen met maar liefst 48,5 procent. (Lees archief : Woninginbraken spectaculair gestegen in Halle). Die trend lijkt zich voorlopig niet verder te zetten, dat blijkt nu uit de eerste resultaten van 2014.

De lokale politie van Halle laat weten dat er een actieplan is opgesteld. "Het actieplan diefstallen in woningen is erop gericht alle mogelijke maatregelen te nemen om de inbrakenplaag in Halle tegen te gaan", klinkt het. "En hoewel het steeds moeilijk is om de effecten van dergelijke politieacties duidelijk in te schatten, wijzen de cijfers op een gunstige evolutie in het aantal inbraken in woningen. 2013 was op dit vlak een rampjaar, met een totaal van 404 inbraken op jaarbasis. In de eerste helft van 2014 werden 118 inbraken gepleegd, waarvan 50 pogingen en 68 effectieve feiten. 15 diefstallen werden gepleegd in appartementen, 5 in ‘aanhorigheden’ zoals garages en tuinhuisjes, en 98 feiten in huizen. In juni 2013 waren al 156 inbraken gepleegd."

Daling in Rodenem, stijging in Buizingen

Uit de cijfers blijkt alvast ook dat het aantal inbraken in de wijken Essenbeek, Rodenem en Sint-Rochus zeer sterk is teruggelopen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. "Jammer genoeg zit het aantal inbraken in Buizingen – na een daling in 2013 – opnieuw in de lift. Er wordt langs alle gevels ingebroken. Iets meer langs de achterkant, maar ook de voorkant en zijkant van het huis scoren hoog. De meest ‘populaire’ buit blijft geld, klein electro en juwelen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?