Voorbereidende werken in Albertstraat

Vanaf deze week zal Eandis werken uitvoeren in de Albertstraat. Deze voorbereidende werken gebeuren in het kader van een grondige vernieuwing van de Albertstraat maar zullen geen hinder opleveren voor het verkeer. Later deze maand worden er ook werken aan de nutsvoorzieningen uitgevoerd op het einde van de Halleweg en het begin van de Biezeweide. De Halleweg wordt daarbij 2 weken afgesloten tussen de Leopoldstraat en de Albertstraat.  

In april zal de Albertstraat getransformeerd worden tot een volwaardige fietsstraat. Maar vooraf zal Eandis, de netbeheerder van elektriciteit en aardgas, al enkele nutsvoorzieningen aanpassen. 

Fase 1 : Albertstraat (van di 9/1 t/m vr 19/1)

Werken situeren zich tussen de Pastoor Bernaertsstraat en de Halleweg en worden uitgevoerd langs de straatzijde met de pare huisnummers (langs de kant buurtschool De Winde).

Geen hinder voor fietsers en het doorgaand verkeer

Wel geldt er een parkeerverbod langs beide kanten van de weg.

Fase 2: Halleweg (van ma 15/1 t/m vr 26/1)

Halleweg wordt afgesloten tussen de Leopoldstraat en de Albertstraat

Er is een omleiding voorzien via Kruisstraat - Eugène Ysayestraat - Welkomstlaan - Edmond Nerincxstraat - Melkerijstraat.

Fietsers kunnen best omrijden via de Nijvelsesteenweg.

Fase 3: Biezeweide (van ma 29/1 t/m vr 2/2)

Werken worden uitgevoerd langs de straatzijde met de onpare huisnummers.

Geen hinder voor fietsers en het doorgaand verkeer, wel geldt er een parkeerverbod (langs straatzijde met onpare huisnummers)

Aansluiting met de woningen

Voorts zal Eandis de aansluitingen met de woningen vernieuwen. Deze aanpassingen zullen zo’n 8 weken duren maar zullen geen hinder veroorzaken voor het verkeer. De aansluiting met de woning gebeurt bovendien op afspraak met de bewoners. Tussen 8 maart en 13 maart zullen er nergens werken uitgevoerd worden als gevolg van het carnavalsfeest. Tegen dan zullen de straten ook gereinigd worden.

Vanaf 2 april: Albertstraat wordt fietsstraat

Vanaf 2 april starten de eigenlijke werken aan de Alberstraat. Daarbij wordt een nieuwe rode toplaag aangebracht zodat het ook duidelijker wordt dat dit een fietsstraat is. Die zichtbaarheid werkt snelheidsverlagend. Daarnaast worden de voetpaden er verbreed en komen er groenvoorzieningen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?