Volledig MIVB-aanbod voor het nieuwe schooljaar

De MIVB herneemt haar complete aanbod vanaf het begin van het nieuwe schooljaar. Reizig(st)ers kunnen opnieuw genieten van het volledige MIVB-aanbod (frequenties, dienstregelingen). Na de aanpassingen door de coronacrisis en daarna de schoolvakantie, herneemt de MIVB 100% vanaf 31 augustus.

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij past elk jaar haar aanbod aan voor het nieuwe schooljaar. Dit jaar vormt daar geen uitzondering op en de MIVB biedt dus een volledig aanbod aan vanaf 31 augustus. De gele dienstregeling (buiten de schoolvakanties) is dus van toepassing.

Volledig aanbod

Ter herinnering: het MIVB-aanbod werd aangepast voor de coronacrisis. Een speciaal net werd ingesteld tijdens de lockdown voor trajecten naar de essentiële activiteiten (winkels, ziekenhuizen,…). Afhankelijk van de verschillende fases van de afbouwmaatregelen (heropening van alle winkels, scholen,…) werden de frequenties versterkt tot aan de periode van de schoolvakantie, tijdens dewelke het Brusselse openbaarvervoersnet leefde op een zomerritme.

Nu staat het nieuwe schooljaar voor de deur. Zowel de lagere als de middelbare scholen zwaaien de deuren opnieuw allemaal open.

Vanaf 31 augustus ruimt de zomerdienstregeling plaats voor de gele dienstregeling. De MIVB biedt opnieuw een volledig aanbod aan. Dit gaat eveneens gepaard met enkele wijziginen aan een aantal lijnen, net zoals ieder jaar (verbetering van de frequenties op zondagnamiddag op de lijnen 34 en 60, bijkomende vertrekken ‘s ochtends op weekdagen op de lijnen 47, 56 en 88, trajectwijziging van de lijnen 13, 88 en 98, omlegging van lijn 51 en de lancering van een tijdelijke lijn).

Noctis

Noctis werd onderbroken als gevolg van de coronacrisis en de beperkende maatregelen die de overheid nam voor de horeca en de culturele sector. Het nachtbussennetwerk herneemt eveneens vanaf 31 augustus.

De dienstregeling van de Noctisdienst wordt evenwel beperkt met een laatste vertrek vanuit het stadscentrum tussen 1 uur en 1.30 uur (ten opzichte van 3 uur ‘s ochtends voor de crisis). Ook lijn 71, die normaal later rijdt op donderdagavond, wordt maar uitgebaat tot 1 à 1.30 uur.

Deze aanpassingen zijn gelinkt aan de huidige beperkingen die nog worden opgelegd aan de horeca en de culturele sector.

Rittenaantallen

De rittenaantallen van het openbaar vervoer nemen toe, ook al blijven ze minder hoog dan voor de crisis. Deze zomer tekende de MIVB 65% van de rittenaantallen op in vergelijking met vorige zomer. De lagere en middelbare scholen hernemen volledig, maar de overheid beveelt nog thuiswerk aan. De MIVB verwacht daarom nog niet dat de rittenaantallen meteen op hetzelfde niveau zullen komen als voor de aanvang van de crisis.

Door reizigers een normaal aanbod aan te bieden, verzekert de MIVB hen meer comfort en plaats in haar bussen, trams en metro’s. Een recente studie uitgevoerd bij de reizigers tijdens de zomer toont aan dat hun tevredenheid hoger ligt dan voor de crisis. De reizigers halen vooral de toegenomen netheid aan en meer plaats in de voertuigen.

“We hebben sinds het begin van de crisis extra maatregelen genomen om reizen met het openbaar vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “Deze bijkomende hygiënemaatregelen blijven vanzelfsprekend van kracht, samen met het inzetten van alle beschikbare voertuigen op het net, om het begin van het nieuwe schooljaar in alle veiligheid te laten verlopen. En uiteraard maakt het mondmasker vanaf nu ook deel uit van de outfit van onze reizigers, die we bedanken voor hun solidariteit en vertrouwen.”

Brussels minister van Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbare werken, Elke Van den Brandt: "Op 1 september nemen onze kinderen en jongeren opnieuw de weg naar school en zoals ieder jaar staat de MIVB paraat om hen er naartoe te brengen. Aangezien het een bijzondere start is van het nieuwe schooljaar, en velen onder ons er nood aan hebben zich gerustgesteld te voelen om het openbaar vervoer opnieuw te nemen, staan de bestuurders, schoonmaak- en controleploegen klaar om iedereen een veilig gevoel te geven.”

Raadpleeg de MIVB-app

De MIVB vraagt haar reizigers de mobiele app te raadplegen om informatie te krijgen over de dienstregelingen en eventuele hinder, en zo hun rit beter te kunnen plannen.

Een nieuwe dienst is eveneens beschikbaar op de website van de MIVB. Die geeft een idee van de verwachte drukte op een lijn of aan een halte. Deze dienst stelt de reizigers in staat de verwachte drukte in te schatten (gebaseerd op gegevens van de week ervoor en de seizoensgegevens) van het net om hun reis naargelang te plannen, indien mogelijk.

Vanaf midden september zal er informatie beschikbaar zijn over de rittenaantallen op de lijnen en in de stations via de mobiele app van de MIVB.

(Foto : MIVB)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?