Volgende fase werken N272 vanaf 2 augustus

De werken van het Agentschap Wegen en Verkeer op het stuk van de gewestweg N272 tussen het gemeentehuis en het kruispunt van de Hoogstraat zijn beëindigd in juni. Op 2 augustus start de volgende fase van de werken, tussen de Hoogstraat en kapper "Etienne". Ook op het kruispunt van de Hoogstraat zal in augustus en september gewerkt worden. In het najaar zal ook nog verderop, tussen de kruispunten van de Kapelledreef en de Bosstraat gewerkt worden, maar daar heeft de aannemer nog geen planning voor opgemaakt.

Wegen en Verkeer vernieuwt in de zomer en het najaar van 2021 de verharding van de rijweg van de gewestweg N272. Het gaat over het vijfhonderd meter lange stuk tussen het gemeenteplein en kapper "Etienne". Ook het stukje tussen de Kapelledreef en de Bosstraat wordt aangepakt. AWV maakt van de gelegenheid gebruik om ook de voetpaden een onderhoudsbeurt te geven, fietssuggestiestroken aan te leggen en het kruispunt van de Hoogstraat veiliger te maken. De werken worden in fasen uitgevoerd.

Nieuwe rijweg in asfalt

De betonplaten van de rijweg worden opgebroken en vervangen door een asfaltverharding. Dat betekent minder geluidshinder en meer rijcomfort voor fietsers en automobilisten.

Andere verbeteringen

Het kruispunt van de Kapellestraat en de Hoogstraat wordt veiliger gemaakt. Het wordt na de werken compacter - en daardoor overzichtelijker - en er komt bovendien dwars over de Hoogstraat een veilige oversteekplaats aan voor de voetgangers.

Wegen en Verkeer legt fietssuggestiestroken aan om de aandacht van automobilisten voor de fietsers te verhogen. Waar die fietssuggestiestroken precies aangelegd worden, moet Wegen en verkeer nog bespreken met het gemeentebestuur van Galmaarden. Ten slotte krijgen ook nog de voetpaden op het tweehonderd meter lange stuk tussen de Hoogstraat en de inrit van de school ter hoogte van de Watermolenstraat, in de rijrichting van Sint-Paulus, een onderhoud.

Bereikbaarheid en parkeren

Vanaf 2 augustus tot eind augustus wordt de Kapellestraat (N272) volledig afgesloten voor het autoverkeer tussen de Hoogstraat en Watermolenstraat. Op het kruispunt met de Hoogstraat zal de afslagstrook voor het verkeer dat vanuit de Hoogstraat rechts de Kapellestraat indraait, ingenomen worden. Automobilisten kunnen wel nog vanop Marktplein de Hoogstraat inrijden en omgekeerd zullen ze ook nog vanuit de Hoogstraat Marktplein links kunnen indraaien. De Watermolenstraat blijft open voor het plaatselijke verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Viane, Herhout en Herne. De bewoners met woningen tussen de Hoogstraat en Watermolenstraat kunnen enkele dagen hun oprit niet bereiken. Dit zal in de eerste week van augustus zijn en op 9 en 10 augustus. Spreek gerust de ploegbaas aan voor meer details.

Vanaf eind augustus t.e.m. eind september wordt de Kapellestraat (N272) tussen het kruispunt met de Hoogstraat en kapper ‘Etienne’ volledig afgesloten voor het autoverkeer. Ook wordt het er gewerkt op het kruispunt met de Hoogstraat. In deze fase zal het verkeer tussen de Hoogstraat en het Marktplein geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten. Automobilisten zullen beurtelings de Hoogstraat in en uit kunnen rijden. Er wordt een omleiding voorzien via Viane, Herhout en Herne. De bewoners van huisnummers 2 t.e.m. 61 zullen enkele dagen hun oprit niet kunnen bereiken.

Hinder voor actieve weggebruikers

Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het voetpad aan de kant van de Watermolenstraat     Fietsers zullen tijdelijk moeten afstappen om vervolgens het voetpad van de Kapellestraat te gebruiken. De klanten van De Lijn kunnen best vooraf de routeplanner op delijn.be bekijken.

Najaar: werken tussen Bosstraat en Kapelledreef (planning te bepalen)

Vanaf september wordt er twee kilometer verder gewerkt tussen de Bosstraat en Kapelledreef. Voor die werken heeft de aannemer nog geen planning uitgewerkt. Zodra er een planning is, zullen de bewoners van die zone een brief ontvangen met de informatie .

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?